Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
rijk. Hij heeft u gedurende acht dagen met de meeste
zorg behandeld."
„Gedurende acht dagen? Gij droomt? Hoe kan hij mij
behandeld hebben ? Ik was in Amerika!"
„Luister naar rede, Daniel. Uwe gezondheid, uw leven
misschien, is in gevaar. Gisteren was het juist acht da-
gen geleden toen gij in een vreeselijken toestand te huis
kwaamt. Gij hadt aan ik weet niet welken charlatan
een bezoek gebragt, die u, naar het gevoelen van den
doctor, een dosis opium heeft doen innemen, sterk ge-
noeg om een mensch te dooden. Je krachtig gestel, ge-
paard aan onze goede zorgen, hebben je gered. Acht
lange dagen ben je dan eens wezenloos geweest, dan we-
der heb je verschrikkelijk geijld. .Te hebt ijselijke vi-
sioenen gehad, die ons meer dan eens aan waanzin deden
gelooven. Heden keert de rede voor het eerst terug —,
doctor Olybrius had het voorspeld, maar hij heeft er bij
gevoegd, dat gij u juist dan zeer in acht moest nemen,
en dat ge naar alle waarschijnlijkheid een geruimen tijd
zult noodig hebben om allerlei droombeelden van je af
te schudden en je weder aan het werkelijke leven te
gewennen. Rust en stilzwijgen waren onontbeerlijk
voor je."
Ik keek mijne vrouw met verbazing, met ontzetting
aan. Wat had dat sprookje te beteekenen, dat zij daar
met zooveel gemak opdreunde? ik was er zeker van
in Amerika geweest te zijn; geen Fransche hersenen zijn
in staat zich datgeen te verbeelden, wat ik had gezien en
bijgewoond. Bovendien heeft een zieke, die lang geijld
heeft, bij zijne herstelling geen de minste herinnering van
hetgeen met hem voorgevallen is, en ik herinnerde mij
alles. Maar indien Jenny in Frankrijk gebleven was,
terwijl ik mij in Amerika bevond, welke Jenny was
het dan met wie ik daar had geleefd? Had ik mij,
zonder het te willen en te weten, aan bigamie schul-
dig gemaakt? Waren er ook twee Susanne's en twee
Henri's?, de een te Parijs in Frankrijk, de ander te Parijs
in Amerika? Bestond ik zelf twee malen? Had ik eene
12