Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVIIL
De Waanzinnige.
Gedurende eenige oogenblikken bleef ik bewegingloos
liggen, ten einde mij rekenschap te geven van mijnen
toestand. Waar bevond ik mij? In welk land had mijn
beul mij doen nederploifen ? Wat zou er van mij wor-
den? Zachtkens schoof ik de bedgordijnen vaneen.... en
met een enkelen oogopslag had ik mijn studeervertrek te
Parijs, in Frankrijk, herkend I Jonathan Dream had mij
alzoo teruggevoerd op de plaats, van waar hij mij acht
dagen te voren had weggetooverd. Moet ik het bekennen ?
Ik was nu eenmaal aan volledige vrijheid gewoon geraakt
en het verheugde me niet, dat ik mij wederom in het mid-
denpunt der Europeesche beschaving bevond. Ik schelde.
Jenny zelve trad binnen, op den voet gevolgd door Su-
sanne, die angstig scheen.
„Hoe nu, mijn kind," riep ik onbezorgd: „omhelst gij
mij heden niet?"
Zij trad schoorvoetend nader en vroeg met een bevend
stemmetje: „Hoe gevoelt gij u, papa?"
„Heel goed, mijn kind' — antwoordde ik: „een beetje
vermoeid van de reis, dat's al."
Ach! zuchtte Susanne. Ach! zuchtte Jenny.
Ik keek haar verwonderd aan en vroeg wat die zuch-
ten en die angstige gezichten beteekenen moesten?
„Gij moogt zoo veel niet praten," zei mijn vrouw ont-
wijkend: „Doctor Olybrius heeft liet verboden."
„Olybrius? Wat is er gemeen tussclien mij en dien gek?"
„Doctor Olybrius" hernam mijne vrouw eenigzins ge-
raakt: „is een der voornaamste geneesheeren van Frank-