Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
woorden bleven haar in de keel steken en luid snikkende
sloot zij Henri, haar lieveling, in de armen en besproeide
hem met hare tranen. Ik drukte haar tot afscheid de
hand; zij echter vloog mij om den hals en liet mij eerst
los, toen hare gespierde armen mij bijna geworgd hadden.
Op hetzelfde oogenblik verscheen Zambo, met een steek
met pluimen op het hoofd en een vervaarlijken ruiter-
sabel in de hand.
„Neem Zambo mede!" riep hij: „Zambo moed heeft
en vechten wil."
De arme duivel beeldde zich in dat ook hij een mensch^
een christen en een staatsburger was. Hij vergat de zwart-
heid zijner huid! Toen ik hem kort en goed verklaard
had dat hij te huis moest blijven, liep hij huilende naar
den tuin, waar hij uit wanhoop met zijn sabel heen en
weder sloeg, als stond hij tegenover een onzigtbaren
vijand.
Ten 4 ure rukten wij naar het marktplein op, waar
Green eene revue over ons hield en Truth zich als veld-
prediker bij ons aansloot. Onmiddelijk daarna begaven
wij ons op marsch en sloegen ten 8 ure een bivouak op
in de open lucht. Ik omhelsde Alfred en Henri, wikkelde
mij in mijnen mantel, bad voor Jenny en Susanne en
sliep van vermoeidheid op den harden bodem weldra zoo
gerust, alsof ik nog te huis was. Spoedig evenwel werd
ik door een vreeselijk visioen gekweld. Een man, of
liever een spooksel, lag op mij en verpletterde mij bijna
door zijne zwaarte. Het was Jonathan Di'eam !
„Zie zoo, dokter!" zeide hij, „de proef is thans afge-
loopen. Voortaan zult ge, dunkt me, niet meer twijfelen
aan het vermogen van het magnetismus. In acht dagen
heeft het u naar ligchaam en geest tot een IJankee her-
vormd !"
„En ik ben er trotsch op een Yankee te zijn,'' ant-
woordde ik: „ik heb eene vrouw en kinderen, die mij
lief hebben en die ik aanbid; ik heb een vaderland
te beminnen; ik heb te leven en te strijden voor
de vrijheid; ik ben gelukkig, overgelukkig! Is dat