Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVII.
Het vertrek der vrijwilligers.
Toen ik den volgenden morgen een blik uit het raam
wierp, herkende ik de stad niet meer! Uit alle huizen
w^apperde de vlag der Unie en toonde hare vier en dertig
sterretjes als eene stomme démonstratie ten gunste der
vereeniging van Zuid en Noord. Affiches, die allerwege
waren aangeplakt, verkondigden den volke, dat het leger
der Noordelijken eene nederlaag geleden had en riepen
de burgers te wapen, om het bedreigde vaderland tegen
de Zuidelijken te helpen verdedigen. De burgerweer was
reeds op de been en rukte in digte drommen naar de
marktplaats. De kerken waren opgepropt met vrijwilli-
gers, die, voor zij ten strijde trokken, de knie kwamen
buigen voor den God hunner vaderen. Vaders, moeders
en zusters vergezelden de jeugdige miliciens en voer-
den hunnen moed en strijdlust ten top. ^len omarmde
elkander op de open straat, men weende en hief oog
en hand hemelwaarts. Er heerschte een geestdrift, als
gold het een kruistogt.
Daar was iets treffends in de houding van dat volk,
dat zijne bijzondere belangen vergat om naar de gren-
zen te snellen; onwillekeurig begon ik in de algemeene
opgewondenheid te deelen. Ik begaf mij naar buiten, waar
ik een regement Zouaven bijeen vond, gevormd uit
vrijwilligers der wijk. Men had den ouden kolonel St.
John op een wit paard geheschen; de grijze veteraan
vergat zijne woonden en zijn rhumatismus, om de jonge-
lingschap op het slagveld voor te gaan. Naast den kolo-