Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
Fox met een kreet van verbazing beantwoord werd.
Seth was van zijne zijde aan eene hevige ontroering tên
prooi. Die jonge vrouw was namelijk zijne zuster Dinah,
dezelfde, aan wie hij, door middel der advertentie waar-
van ik vroeger melding maakte, den raad had doen toe-
komen om niet in de ouderlijke woning terug te keeren.
Haar verleider bleek niemand anders te zijn dan vriend
Fox, en mijne dochter, die haar door een toevalligen
zamenloop van omstandigheden had leeren kennen, bragt
haar van tijrl tot tijd eenig geld en steunde haar op den
weg der deugd, dien zij sedert niet meer verlaten had.
Fox, die door het onverwachte dezer ontmoeting zijne
tegenwoordigheid van geest verloren had, bood weinig
wederstand aan de tranen der ongelukkige; hij had dén
moed niet te ontkennen dat hij de eenige oorzaak was
van haren val en daar die bekentenis hem ontsnapte in
tegenwoordigheid van mij en Humbug, had Seth weinig
moeite hem te bewijzen, dat, indien hij Dinah niet huwde,
onmiddelijk eene regtsvordering tegen hem zou worden
ingesteld, die, in het gelukkigste geval, hem in het oog
van de geheele stad dermate zou benadeelen, dat hij er
stellig en zeker zijne geheele praktijk door verliezen
zou. Hij koos de verstandigste partij en teekende een
voorloopig huwelijks-contract, dat Humbug middelerwijl
gereed had gemaakt. Een uur later had ik, door die
gelukkige uitkomst met Fox verzoend, hen allen ten
mijnen huize vereenigd, waar ik het jonge paar feestelijk
onthaalde, tot niet geringe vreugde van Martha, die hare
aanstaande schoonzuster met liefkozingen overlaadde.