Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
//Bah!" antwoordde hij minachtend: A^dat is. voor een
regtsgeleerde al een zeer ongegronde eisch!"
//Ellendeling!', riep ik, terwijl ik hem bij de keel
greep: //Verklaar u nader of ge komt niet levend uit.
mijne handen!"
//Ik neem u tot getuigen, mijnheeren," — gilde Fox,
terwijl hij zich vruchteloos poogde los te worstelen: //Ik
neem u tot getuigen van de gewelddadigheden waaraan
ik bloot sta! Mijnheer Humbug ik eisch regt."
//Dat zal u geworden," antwoordde Humbug: //Vraag
schadevergoeding en ik zal u een dollar toekennen. Maar
wanneer de doctor van zijne zijde drie of vier duizend
dollars schadevergoeding eischt, dan zult gij ze betalen,
dat zweer ik u I Het zal mij een waar genoegen zijn den
laster te straften !'*
-/Laster!" riep Fox met het schuim der woede op de
lippen: //Laster? Waar gaat dan iederen dag dat pronk-
juweel naar toe welks naam men niet noemen mag? Is
het mijne schuld dat ik iederen morgen als ik naar het
paleis van justitie ga, haar met de grootste geheimzin-
nigheid in een verdacht huis zie sluipen? W^ien kan de
eerbare dochter van den doorluchtigen procureur-gene-
raal gaan bezoeken in de beruchte Laurierstraat? Zoo
even nog zag ik haar het huis binnentreden en ze is er
zeker nog op dit oogenblik. Vervolg mij dus maar
wegens laster en we zullen een regt vermakelijk schan-
daal hebben.'
Indien Humbug mij niet ondersteund had, ik zou op
deze beschuldiging van schrik en droefenis ter aarde ge-
stort zijn. Eene seconde later evenwel had ik mijne
tegenwoordigheid van geest teruggekregen en dwong ik
Fox om mij, geëscorteerd door Seth en Humbug, naar
het bedoelde huis in de Laurierstaat te volgen.
Wij bereikten kort daarna de Avoning, klommen een
morsigen trap op en traden eene kamer binnen waar wij
Susanne w^erkelijk vonden____ maar in gesprek met eene
jonge vrouw, die zij troost scheen in te spreken, doch
bij onze verschijning een vreeselijken gil slaakte, die door