Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVI.
Dinah.
Toen ik mij eindelijk weder in de vrije lucht bevond
kwamen Seth en Humbug naar mij toe. Seth wenschte
mij geluk over de behendigheid die ik ten toon gespreid
had, — een compliment dat mij maar ten halve beviel.
Humbug daarentegen sprak geen woord!
Eene seconde later vloog Fox als een razende op ons toe :
//Zijt gij thans tevreden?" schreeuwde hij: //Dat is
eens een zegepraaltje dat u tot eer verstrekt! Ik hoo]j
niet de laatste te wezen die u regt laat wedervaren. Er
zal wel een dagblad gevonden worden dat hulde wil
brengen aan de welsprekendheid en de leerstellingen van
mijnheer de procureur-generaal!"
Ik antwoordde geen syllabe. Dat voerde zijne gram-
schap ten top.
//Uwe monsterachtige manier van handelen tegenover
beschuldigden, bevreemdt mij overigens niet! Daar zijn
geen wreeder menschen op de waereld, dan zij die onder
huiselijk leed gebukt gaan; dat is een onmededoogend
ras!"
//Huiselijk leed?" zei ik, de schouders ophalende: //Gij
raaskalt, mijnheer Fox, en vergeet tegen wien gij spreekt."
//Waarlijk?" hernam hij schamper lagchende: //Ik
was in den waan dat ik den gelukkigen vader van de
al te beminnelijke Susanne voor mij had!"
De gelaatsuitdrukking van dien man boezemde mij
schrik in; zijn helsche lach deed mij het merg in de
beenderen verstijven.
//Zwijg!" zoo gebood ik hem: «/Ik verbied u een naam
uit te spreken, die aan elkeen achting behoort in te boe-
zemen !"