Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
lang leven wel ander kattenkwaad uitgevoerd. Dat is
de eenige ware, de uitsluitend goede justitie, die de maat-
schappij beschermt en zich slechts om het algemeen
welzijn bekommert ! Zeg, doctor Smith, zijt gij een ge-
horen Amerikaan?"
Ik keek hem verbaasd aan.
//Die vraag verwondert u?" zoo vervolgde mijn nieuwe
vriend : //ik deed haar evenwel niet uit onbescheidenheid.
Mijne moeder was eene Française, en ik ben daardoor
met sommige denkbeelden vertrouwd geraakt, die onbe-
reikbaar zijn voor die domme Amerikanen. Die denk-
beelden nu, komen eenigermate met de uwe overeen en
boezemen mij te meer achting in voor uwe uitstekende
gaven. Voor mij, bij voorbeeld, is de staat alles. In spijt
van al dat ongerijmde gesnater van aartsdomme moralis-
ten, houd ik staande, dat de voorgewende regten van een
onbeduidend individu, niet kunnen opwegen tegen het
belang van geheel een volk. Ik ben een socialist in de
goede beteekenis van het woord. Eerst de staat en dan
het individu ! De Yankees daarentegen hebben in hunne
bekrompen begrippen, uit Engeland een zelfzuchtig en
barbaarscii vooroordeel naar Amerika mede gebragt. Laat
een regter eene oude tooverheks een weinig te bar aan-
spreken, of laat een procureur-generaal tegenover de
onbeschaamdheden van een inbreker of moordenaar het
geduld verliezen, — en onmiddelijk rijst zoo'n Amerikaan
als uit den grond, om het over de daken te verkondigen,
dat de groote Charte geschonden is en de menschheid
aangerand wordt. En onmiddelijk vereenigt zich op zijn
roepstem de stupide menigte en keft tegen den regter of
den procureui'-generaal, gelijk een schoothond tegen een
voorbijrennend ros! Het is, alsof men zich te midden
van eene dievenbevolking bevond, waarvan ieder lid
partij trekt voor een beschuldigde, omdat hij morgen in
lenzelfden toestand geplaatst kan wezen ! Dank zij
de degelijkheid mijner grondbeginselen, zie ik de zaken
anders in, en het strekt mij tot een waar genoegen in
het groote Amerika eindelijk iemand gevonden te hebben,