Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
//Kunt gij," vroeg Fox: //onder eede bevestigen, dat
de beschuldigde een oneerlijk mensch is ?" ciitlv
//Ik kan onder eede bevestigen" antwoordde F©34.: //dat
gij de eenige zijt die hem voor een eerlijk man wilt
doen doorgaan."
//Met welk doel heeft hij een rijtuig met paarden ge-
stolen?"
//Dat weet ik niet," antwoordde Seth: //Hij had even-
wel wijzer gedaan ze te koopen en ze niet te betalen,
naar het voorbeeld van zoo menig geacht gentleman.
Hij had echter misschien niet hun crediet!"
Na Seth, kwam een dienstmeisje in het verhoor, eene
landelijke schoonheid, die evenwel geen katje scheen om
zonder handschoenen aangepakt te worden
//Gij beweert", zei Fox: //dat de beschuldigde u be-
dreigd heeften zulks in zeer onwel voegelijke bewoordingen?"
//Ja, mijnheer!' •— antwoordde zij tot achter de ooren
kleurende.
//Spreek luider! De leden der jury kunnen u niet
verstaan."
//Ik kan niet harder spreken" — zei het meisje, dat
zigtbaar ontroerd was.
//Gij kunt het wèl; doe zoo als ik en spreek luide."
//Ja, met u is dat wat anders, — het is uw ambacht —,
men heeft er u reeds als kleine jongen voor opgeleid!'
//Gij beweert, dat de beschuldigde zich van onwelvoe-
gelijke woorden bediend heeft — woorden, mijne heeren
de gezworenen, die de schaamte mij verbiedt hier te
herhalen ?"
// Ja, mijnheer!"
//Goed! Deel die woorden thans ook aan het hof en
aan de jury mede."
//Indien gij u schaamt om ze te herhalen, dan zal men
dit van mij wel niet kunnen vergen!"
//Opperbest! De jury zal uw ontwijkend antwoord
weten te beoordeelen. Gij hebt verklaard dat de beschul-
digde heeft gesproken als een gemeene kerel. Wat bedoelt
gij met iemand die spreekt als een gemeene kerel?"