Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
hetgeen men hem ten laste legt, — dat is onbeschaamd-
heid en waar onbeschaamdheid aanwezig is, ontstaat ver-
moeden van schuld. De beschuldigde laat zich door drift
vervoeren of drijft met de aanklagt den spot, — en hij
is een onbeschofte rekel, die met de justitie den draak
steekt; dat verraadt schuld. Zwakheid, geestkracht, ne-
derigheid, trots, tranen, gramschap, — alles wordt schuld-
bekentenis voor het beneveld verstand van den eenzijdige.
Vangen wij dan liever aan, mijne Heeren, met het karak-
ter van deugd en ondeugd physisch te constateren! Eerst
wanneer de wetenschap de droombeelden van Lavater ver-
wezenlijkt zal hebben, zal men de lieden op grond van
hun uiterlijk kunnen veroordeelen; tot dien tijd moeten
wij die bedriegelijke en gevaarlijke kunst aan de gooche-
laars en waarzeggers overlaten. De justitie kent slechts
feiten, beraadslaagt over niets dan feiten, en vonnist uit-
sluitend op grond van feiten. Daarin ligt juist hare
onfeilbaarheid en grootheid. De Heer procureur-generaal
zal derhalve wel zoo goed zijn, zijne welsprekendheid
voor eene betere gelegenheid te bewaren ! Ik verzoek dat
met het getuigenverhoor een aanvang worde gemaakt."
//Mijnheer de president!" xüep ik uit: //'t is alleen uit
achting voor het hof, dat ik de impertinentiën van de ver-
dediging tot aan het einde toe geduld heb. Een procureur-
generaal heeft van de verdediging geen lessen te ontvangen;
ik eisch____"
//Kalmte! mijnheer de procureur-generaal!' — zoo viel
mij de president in derede: //Zoolang de verdediging zich
niet aan bepaalde beleedigingen schuldig maakt, is haar
alles geoorloofd. De woorden die de geachte verdediger
van den beschuldigde gebezigd heeft, gaan in geen enkel
opzigt zijne bevoegdheid te buiten. En wat de door hem
verkondigde beginselen aanbelangt, die zijn ook de onze."
Ik viel op mijn stoel neder als een door den bliksem
neergevelde Titan. De president, de beschermer van
théoriën, die den procureur-generaal op gelijke lijn stelde
met den advocaat des beschuldigde! De president, onze
gelederen ontvliedende, om den medepligtige der verdedi-