Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
ffden ellendige moet tot eigen straf en tot afschrikwek-
//kend voorbeeld dienen!....."
«Genoeg! Het is genoeg!" beet Humbug mij in het
oor: uTles sacra miser!"
//Laat mij begaan!" antwoordde ik zachtkens maar hef-
tig. En daarop vervolgde ik aldus:
//Aan ons de taak, om als vertegenwoordigers van de
//in hare dierste belangen aangerande maatschappij, in het
//slijk te wroeten waarin de misdaad heult! Aan ons de
//taak, om ons gevoel van medelijden en mededoogen met
//een stalen pantser te omgorden! Aan ons de taak om
//onze walging te overwinnen en den ellendige aan te
//grijpen en hem te sleuren op het schavot en hem te
//binden aan de schandpaal en....."
Onvoorzigtige die ik was! In het vuur der improvisa-
tie had ik de linkerhand geopend en daar fladderden al
mijne notitie-blaadjes voor mij uit! Snel bukte ik mij
om op te rapen wat in mijn bereik lag, maar de beschul-
digde maakte van de gelegenheid gebruik om plotseling
in mijne plaats het woord te nemen.
//Mijnheer de president"" zei de schurk met eene stem-
buiging die bijtende ironie moest verbeelden: //Hoe lang
nog zult gij gedogen dat de procureur-generaal met mij
speelt als een kat met een muis? De wet zelve verklaart
dat gij regt spreekt maar u tegelijkertijd met de verde-
diging van den beschuldigde belast. Waarom duldt gij
nu, dat ik, na eerlijk schuld bekend te hebben, in mijn
ellende wordt gefolterd en gehoond? Ik heb schuld bele-
den; ik onderwerp mij aan het vonnis der gezworenen;
ik smacht naar den dood; waarom mij gemarteld en mijn
lijden verlengd?"
//Hij heeft gelijk!" riep een der leden van de jury,
zoo'n ongelikte beer van een Amerikaan: //Hij heeft ge-
lijk ! Wij zijn hier gekomen om regt te spreken en geens-
zins om een preek te hooren!"
Ileeds opende ik de lippen om dien onbeschoften rekel
op zijn plaats te brengen, toen de president mij met een
gebiedenden wenk het stilzwijgen oplegde. Gelijktijdig