Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV.
Het hof Tan Assises*
Indien gij, waarde lezer, die niet zwemmen kunt, ooit
door eene verraderlijke hand in het water werd gesmeten,
dan kunt gij, bij vergelijking, u een denkbeeld van mijn toe-
stand vormen. Ik gevoelde mij niet in staat om twee w^oor-
den achter elkander te spreken, maar ik zoude mij in het
oog van de geheele stad belagchelijk gemaakt hebben door
mij thans nog terug te trekken. Ik raapte dus al mijn
geestkracht bijeen, greep mijn zakboekje en begon ijverig
al die fraai klinkende zinsneden op te schrijven, die ik
mij herinnerde bij soortgelijke gelegenheden in Frank-
rijk door den Procureur des Keizers te hebben hooren
uitspreken of die ik in Gazette des Trihunaux gelezen
had. Aldus toegerust, kreeg ik een weinig zelfvertrou-
wen en wachtte de gebeurtenissen die komen zouden, met
betrekkelijke kalmte af.
De eerste beschuldigde was een verschrikkelijke boos-
doener, die zijne vrouw een testament had afgeperst
krachtens hetwelk de langstlevende universeel erfgenaam
was, waarna hij der rampzalige een langzaam werkend
vergift had toegediend, dat ten slotte den dood veroor-
zaakt had.
//Pleit gij schuldig of vnet schuldigV vroeg de president.
,/Schuldig r fluisterde de moordenaar met trillende lip-
pen, terwijl een doodelijk bleek zijne kaken bedekte en
uit de oogen een wild vuur straalde: //Ik ben schuldig!
Ik eisch de doodstraf! Men verlosse mij van het leven,
dat mij tot last geworden is!"