Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
het daarbij blijven, confrère. Ik wensch u veel geluk op
uwe ondernemingen. In Frankrijk zal het u zeker gemak-
kelijk vallen te slagen, want het volk, dat zelf gelooft
dat het de geestigste natie der wereld is, kan men natuur-
lijk ligter dan eenig ander bij den neus leiden.
— Houdt op! riep Jonathan met woedend misbaar.
Heb ik mij in u bedrogen? Zijt gij een valschen broeder?
Ziet gij mij aan voor een charlatan? voor een bedrieger?
voor een kermiskunstenaar ? Weet, dat Jonathan Dream
nooit iets anders dan waarheid spreekt! A, ha! manneke,
gij twijfelt aan mijne wetenschap, aan mijne magt? Welk
bewijs van beiden verlangt gij? Zal ik u ontdoen van
uw denkvermogen, en daarmede neem ik voorwaar geen
zware taak op mij ? Zal ik u, trots uw verzet, doen inslui-
meren ? zal ik u plotseling door koude en warmte, door
wind en regen voeren? zal ik....
— Wat ik ü bidden mag, geen magnetismiis. Ik weet,,
dat dit een, in het wezen der zaak zeer natuurlijk, verschijn-
sel is, dat men nog altijd niet heeft kunnen doorgronden
en waarvan gij en uws gelijken misbruik maken. Wilt
gij mij overtuigen, vang dan niet aan met mij te doen
insluimeren!
— Welnu, — zeide hij en zijne oogen schoten vuur, —
welnu ! wat zoudt gij er van zeggen, indien ik u plotse-
ling naar Amerika verplaatste?
— Mij? Ik zou 't willen zien, om het te kunnen ge-
looven!
— Ja, u en met u, doctor Lefebvre, nwe vrouw, uwe
kinderen, uwe buren, uw huis, de straat waarin gij
woont, en, als gij 't wilt, de geheele stad Parijs! Ja, riep
hij met koortsachtige opgewondenheid uit — ja, indien
ik het verkies, dan bevindt zich morgen ochtend Parijs
in Amerika, en langs de oevers der Seine zal men niets
meer vinden dan eene woeste vlakte!
— Mijn waarde toovenaar, gij hadt uw geheim aan
ons gemeentebestuur moeten verkoopen; dan had het laat-
stelijk zoo veel huizen niet behoeven te onteigenen om
een paar nieuwe straten aan te leggen!