Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
met het strafwaardige der handeling zelve en met den
persoon van den schuldige. Den rijke eene zware boete
op te leggen en den arme slechts eene geringe, die bij
onvermogen door een paar dagen gevangenisstraf vervan-
gen wordt, ziedaar eene wet, waarin de geregtigheid en
de ware gelijkheid hand aan hand gaan met-de vrijheid."
//Paddy!" — riep ik, verbolgen over zulke gedrochte-
lijke chicanes, tot den dronkaard, die nn zijne verglaasde
oogen op mij vestigde: //daar hebt gij tien dollars, betaal
uwe boete, keer in vrede tot vrouw en kinderen terug
en ga u voortaan niet meer aan sterken drank te bui-
ten." — Daarop wendde ik mij tot Humbug en zeide:
//Ziedaar mijn antwoord! Beschouw het als een protest
tegen de schandelijke onbillijkheid uwer wetten !"
//Dat antwoordt strekt integendeel tot hare regtvaardi-
ging," iiernamhij: //Indien wij, uit liefde voor wat gij ge-
lijkheid noemt, tegen dronkenschap alleen gevangenisstraf
bedreigd hadden, welke hulp hadt gij dan dezen rampzalige
kunnen brengen? De boete heeft juist dit voordeel, dat lief-
dadige menschen het harde wat in ons vonnis ligt, kunnen
temperen. Wat de legisten, dat ras met steenen harten, ook
mogen zeggen, moet, waar er strijd bestaat tusschen
menschenliefde en regt, het laatste woord aan de men-
schenliefde gelaten worden."
//Dank je wel, doctor," zei Paddj: //ik zal op je ge-
zondheid drinken, en de eerste de beste die kwaad van
je durft spi'eken, sla ik dood!"
//Ziedaar een man die tot inkeer is gebragt!" — mees-
muilde Humbug, waarna hij, daar alle zaken afgehandeld
waren, de zitting sloot.
Ik ging met hem mede naar zijn kabinet, waar wij den
president van het hof van assises vonden, die in een zeer
opgewonden toestand verkeerde.
//Ik wacht u met ongeduld," zei hij tot Humbug:
//Verbeeld je, dat de jury reeds lang bijeen is en daar
krijg ik een briefje van den procureur-generaal, dat hij
het bed niet verlaten kan ten gevolge van hevige pijn in
de ingewanden !"