Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
Patrick vechtende, op straat gearresteerd; dat kost u tien
dollars."
;/Tien dollars!" gilde de dronkaard: //waar wilt ge dat
ik die van daan hale?"
//Indien gij ze tusschen nu en morgen niet gebragt
hebt, krijgt ge vijf dagen gevangenisstraf in den vorm
van kwitantie."
//En mijne vrouw.... mijne kinderen?" — zuchtte Paddy.
//Daar hadt gij gisteren aan moeten denken; heden is
het daartoe te laat."
//Pharizeër" duwde ik Humbug toe: //daar betrap ik
je dan toch eindelijk! Gij hebt twee maten en twee ge-
wigten. De rijke kan zich, dank zij zi^jn geld, alle on-
deugden veroorloven; de arme moet daarentegen in de
gevangenis boete doen voor de eenige ondeugd die gij
niet duldt: geldgebrek. Is dat regtvaardigheid? Ik neem
voor een en hetzelfde delict slechts een en dezelfde straf
aan; zet al de schuldigen in de gevangenis of sluit er
geen enkele in op. De justitie is slechts een andere
naam voor het woord gelijkheid.'^
,/Gelukkige logica!" zei Humbug: //Bewonderenswaar-
dige volksleiders! Het is u vrij onverschillig of gij de
vrijheid doodt, wanneer gij haar maar in een regte lijn
naar een afgrond voeren kunt! Den dag waarop de Rus-
sische beulen arm en rijk met knoetslagen ter dood brag-
ten, heeft uw hart, doctor van de universiteit van KharkofF,
ongetwijfeld sneller geklopt en hebt gij gewis vol geest-
drift Uitgeroepen i u Leve de gelijkheid!"
//Pardon!" hernam ik: ,/ik verafschuw al wat naar des-
potismus zweemt, maar moet ik daarom lijdelijk toezien,
dat uwe wetten de gelijkheid met voeten treden?"
//Kom, kom ! Gekheid! Aan onze wetten ligt het be-
ginsel ten grondslag, dat de persoonlijke vrijheid zoo veel
mogelijk moet ontzien worden. Gruwelijke misdaden uit-
gezonderd, hechten zij zich aan de beurs en niet aan den
persoon van den schuldige. Indien het een goed middel
is om den mensch de verantwoordelijkheid, die hem wacht,
onder de oogen te brengen, ten einde hem daardoor te doen
10*