Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
14-1 .
lijk gij van Little gehoord hebt, niedepligtigen; die zal
Jiij nu allen gaan verwittigen en misschien zelt' het ha-
zenpad kiezen !"
//De wet," antwoordde Humbug: //beveelt de preven-
tive gevangenis slechts ten aanzien van hen, die zich aan
misdaden hebben schuldig gemaakt waartegen de dood-
straf is bedreigd, In alle andere gevallen beslist de
regter. Waarom zou ik nu dien man van de middelen
beroven om zich te verdedigen? Zou ik hem maanden
lang preventief gevangen moeten houden, op:lat, wanneer
hij eindelijk voor het hof van assises verschijnt, de rollen
verwisseld zijn en de dief in plaats van den bestolene de
algemeene sympathie voor zich heeft? Er moeten veri-
ficatiën, expertises, enquêten plaats hebben; kan dat in
den blinde geschieden, zonder dat de beschuldigde er bij
tegenwoordig zij? Heeft hij niet het regt om zich da-
delijk te verdedigen tegen de verzwarende omstandig-
heden die zich achtereenvolgens tegen hem voordoen?
De criminele instructie is geen straf; zij strekt slechts
tot opsporing van de waarheid."
//Met uwe ziekelijke menschlievendheid ontwapent gij
de menschelijke geregtigheid? Neen, dan begrijp ik de
zaken anders!"
//En hoe begrijpt gij ze dan?"
//Zie, in de maatschappij zoowel als in een woud, zijn
er roofvogels, roofdieren; de politie en de justitie maken
daarop onophoudelijk jagt. De policie jaagt ze op; de
justitie velt ze neer. Vraag aan den wolf een borgstel-
ling, bied den vos een vrijgeleide aan —, en ge zult
eens zien wat er van de lammeren en de kippen wordt'
De eerste pligt der justitie is om de eerlijke lieden te
beschermen; den boosdoener heeft zij slechts te straffen
en te verdelgen."
//Uw scherts is wreed, waarde vriend! Indien er onder
de arme stervelingen wolven zijn, hetgeen ik volstrekt
niet ontken, dan dragen zij althans dezelfde huid als het
lam ; vóór den wolf alzoo te dooden, behoort men hem
te kunnen herkennen. Dit is een werk, dat vrij wat