Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
verloren heeft. Hij viel op het bankje der beschul-
digden neder en bedekte zich het gelaat met beide handen.
(/Mijnheer de regter!' zei de bankier: //heden morgen
bood men aan mijn bureau de traite van twee duizend
dollars aan, die ik hier als bewijsstuk overleg. Mijn
kassier, een geslepen jongen — ge kent hem wel, Hum-
bum —, dien wissel niet vindende op het lijstje van de
traites die heden moesten vervallen, kwam op het denk-
beeld om mij, niettegenstaande het onbeduidende van
het bedrag, den wissel te laten zien. Welnu, de naam
van den trekker, de endossementen, mijne acceptatie, alles
bleek valsch te wezen, maar de houder was inmiddels
verdwenen. Achtereenvolgens werden nog andere soort-
gelijke wissels gepresenteerd, maar geen der houders
heeft willen wachten of den wissel willen laten. Ten
slotte hebben wij dezen sinjeur daar gesnapt. Het was
een goed berekende coup. Men had verwacht dat ik
tot maire benoemd zou worden en daardoor verhinderd
zou wezen heden op mijn bureau te zijn, vertrouwende
men dat mijn kassier door mij geaccepteerde wissels niet
zou durven weigeren."
//Beschuldigde!" zei Humbug: //hebt gij iets ter
uwer verdediging in het midden te brengen? Weet, dat
elk woord wat gij spreekt opgeteekend wordt, om later
tot oen wapen tegen n te dienen. Denk dus rijpelijk
over ieder woord na."
f/\k heb niets te zeggen," prevelde de beschuldigde.
//In dat geval ben ik veri)ligt u voor het hof assises
teregt te doen staan," antwoordde Humbug blijkbaar be-
wogen. //Kunt gij," zoo vervolgde hij: //twee borgen
stellen, ieder van 5000 dollars? Anders ben ik ver-
pligt u in hechtenis te laten nemen."
//Ik zal mijn best doen borgen te vinden."
//Het is goed. Twee polkemen zullen met u in een
rijtuig plaats nemen. Bezoek al uwe vrienden. Daarna
zullen we verder zien."
//Hoe!" fluisterde ik Humbug toe: //gij laat dien mis-
dadiger vertrekken? Waar denkt gij aan! Hij heeft, ge-