Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
ontkende de feiten niet, maar trachtte zich te veront-
schuldigen door tle bewering dat men hem niets dan een
onschulditje scherts kon ten laste leiiiien.

„Gij bedriegt u,'' zei Humbug: „Dat is eene manier
van schertsen, die binnen het bereik der strafwetgeving
valt. Gij zijt veroordeeld tot 10 dollars boete eji 10 dol-
lars schadevergoeding aan den agent van policie, wien gij
bovendien dank hebt te ze<iireu voor de zachtzinniiiheid
waarmede hij u hierheen heeft gelragen; als hij zijne
vingers digt geknepen had, waart gij een lijk geweest!"
Het manneke haalde uiteen smerig portefeuilletje twin-
tig dollars papieren geld, dat hij met vrij wat onwil den
griffier overhandigde, en verliet zuchtende de geregtszaal,
daar buiten door de menigte onbarmhartig bes[)0t. Dit-
maal was het Goliath geweest die op David zege]>raalde;
het is waar, dat de Amerikaansche justitie daartoe een
of- en défensief verbond met hem sloot.
Onmiddelijk hierop defileerden de habitués der correctio-
nele politie voor ons: bedelaars, lantlloopers, dronkaards,
valsche spelers, en zóó a oorts. De spoed en de zekerheid
waarmede Humbug al die zaken onderzocht en besliste
en de wijze waarop al de veroordeelden zich zonder
morren of tegenspraak aan hun vonnis onderwierpen,
verzoenden mij met de manier van procederen in Amerika.
Nog één bezwaar bleef bij mij over. Ik vroeg der-
derhalve Humbug of hij niet terug leinsde voor zijn eigen
gezag. Hij had de eer, de fortuin en de vrijheid van
zoo vele beschuldigden in de hand; dat was eene ver-
schrikkelijke verantwoordelijkheid; ware het niet beter
die met anderen te deelen?
//Neen," antwoordde Humbug: //het belang der ger^eg-
tigheid verzet zich daartegen. Door een tribunaal uit
drie of vier regters zamen te stellen vermenigvuldigt
men de verantwoordelijkheid niet; men verdeelt haar
slechts. Wanneer ik alleen sta tegenover het publiek, dan is
het mij of het oog van God oj) mij rust; dan gevoel ik
diep de heiligheid van de taak die ik op mij heb genomen.
Wat beteekent een derde, vijfde of tiende gedeelte ver-