Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
„schen schreeuwen, zei hij. Spoedig! Loop hard en voor-
„ kom een ongeluk!" Ik loop wat ik loopen kan, be-
reik den oploop, dring door de volksmenigte heen en ik
bevond mij vlak tegenover den man, die zijne vrouw met
een stok sloe<;.''
„Gij hebt hem natuurlijk gearresteerd?" riep Humbug.
,,Neen, mijnheer de regter," antwoordde de reus heel
verlegen: ,,Het Avas...."
„Welnu?"
„Het was..., 't was Polichinel uit de poppenkast!'"
„Ga voort,'* zei Humbug en beet zich op de lippen,
terwijl het publiek en de beschuldigde zelf, luidkeels
lachten.
„Ik keerde zoo stil mogelijk naar mijn post terug,''
vervolgde de agent: „men had mij beet gehad, maar
de wet heeft niet in die ge\allen voorzien. Een hoop
jongens, met dat kleine heer daar aan hun hoofd, ver-
volgde mij en schreeuwde: ,, „Agent, je wordt geroepen,
„er wordt iemand vermoord, agent, — Polichinel slaat zijn
„vrouw dood, agent!"" maar ik begreep dat ik maar het
beste deed om mijn mond te houden, altijd omdat de wet
in die gevallen niet voorzien heeft. Ik stap bedaard voort,
toen dat kleine heertje daar, die er, naar het schijnt, voor be-
taald wordt om de straatjongens te vermaken, vlak 700r
mij gaat staan, de armen over elkander slaat en tegen
mij zegt met een stem, dat men 't wel een uur ver kon
hooren : „ „Agent! Je bent een moordenaar en een dief!" "
„ „Ik?"" zei ik — ,, ,,Ja gij en ik neem de ge-
„ „heele burgerij tot getuige, agent. Ontken het eens
„ ,,xlat je een baviaan vermoord hebt om hem zijn bak-
„ „kes te ontstelen?"" — Mooi! dacht ik, dat is een ge-
val waarin de wet voorzien heeft; ik gelast het manneke
mij naar het tribunaal te volgen; hij zet het op een loo-
pen ; ik haal hem in; hij slaat mij in het aangezigt en
krabt me haast de oogen uit den kop; ik grijp hem
in den nek, draag hem hier naar toe zonder hem te
breken, en daar zijn we nu I"
De beschuldicrde, die er uitzag als een vos in de klem,