Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
en de valsclie sleutels die bij hem gevonden zijn? de
zes personen die beroofd werden?"
//Dat alles levert geen bewijs. Het is zeer waarschijn-
lijk, ja, bijna zeker dat die knaap zich onder de volks-
menii^te begeven heeft om te stelen; maar hier te lande
O O '
straft de wet slechts de misdaad als feit, niet als intentie.
De wet laat hier een ruim veld open voor de aarzeling,
de vrees en de wroeging, die van zelf het bedrijven der
misdaad kunnen voorkomen, waartoe het voornemen, de
intentie, bestond. Indien men de lieden zou willen
stratfen die booze plannen koesteren, wie onzer zou
in zijn leven niet reeds tien maal opgehangen zijn?
Indien gij bovendien aan den regter toe wilt staan om
in de ziel der beschuldigden te lezen, dan wordt het
regt ondergeschikt nan willekeur —, dan wordt het de-
lict niet meer gevormd door hot strafbare van de daad
zelve, maar door de opvatting en het vooroordeel van
den magistraat."
//Gelukkig land,'" riep ik uit; //waarin de wet den dief
beschermtl '
//Zij beschermt den onschuldige nog veel meer" —
antwoordde Humbug. Indien uw inquisitie-st.elsel wierd
ingevoeril, wie ter wereld zou dan kunnen ontsnappen
aan den haat van bijzondere personen of aan politieke
vervolgingen ? Wierd uw stelsel van interpretatie ge-
volgd, welke regter zou dan niet aan dwaling en als
gevolg daarvan aan berouw bloot staan? Themis is blind;
zij kan niet zien, maar zij kan voelen; werp derhalve een
corpus delicti in haren balans, iets stoffelijks en zwaars, dat
den evenaar naar de eene of anderen zijde kan doen over-
slaan ; vermoedens, bedoelingen, antecedenten, dat alles is te
volatiel en brengt tle schaal der geregtigheid niet in beweging;
Sxint verha et voces, praeterpoffue nihiL^' —
Op dit oogenblik kwam een soort van Hercules, als
policie-agent gekleed, de zaal binnen, aan den uitge-
strekten regterarm een manneke voor zicji uitdragende,
dat sparteitle gelijk een duiveltje in een wijwatervat — voor
de juistheid der vergelijking sta ik natuurlijk niet in.