Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
ambtenaar. Betaal mij de 500 dollars en de zaak is
uit."
//Een oogenblik hernam ik: //Ik verklaar mij bereid,
zonder nader onderzoek, iedere schadevergoeding te be-
talen die men van mij vergen mogt; maar van mijne
zijde leg ik aan mijne tegenpartij de verpligting op onder
eede te verklaren, dat hij werkelijk de schade leed waar-
over hij zich beklaagt.*"
De kwaker werd bleek van schrik ot' van woede. Zijne
religie verbood hem den eed af te leggen. Hij teekende
dan ook protest aan, maar Humbug zei:
//Ik onthef u van den eed. Verklaar evenwel, ten aan-
hoore van den Algoede, wat waar en wat niet waar is.
Raadpleeg uw geweten; denk aan het heil uwer ziel.
Spreek, maar zeg de waarheid en niets dan de waarheid.
Moge God u daarna genadig zijn!"
Seth krabde zich achter de ooren en wierp een wan-
hopigen blik op zijn advocaat, die stom bleef. Toen
wendde hij zich tot Martha, maar deze hief den wijs-
vinger met streng gebaar hemelwaarts. Zijn geweten en
liefde leverden blijkbaar een hevigen strijd in zijn bin-
nenste tegen zijn belang, en het moet tot eer van den kwa-
ker gezegd worden, dat zijn geweten de bovenhand behield.
Hij eischte, onder de inblazing van Martha, 5 dollars
voor het rijtuig, 5 dollars voor het paard en 10 dollars
vergoeding voor tijdverlies
//Ziedaar de 20 dollars," zei ik, regt blijde dat ik er
zoo goedkoop afkwam.
Seth en Martha verwijderden zich arm in arm. Ik wilde
hun voorbeeld volgen, maar Humbug noodigde mij zoo
vriendelijk uit plaats te nemen en nog een weinig te
blijven, dat ik geen weerstand kon bieden. De lezer
moet namelijk weten wat Humbug wist, — namelijk,
dat ik in der tijd, aan de hoogeschool van Kharkoffook
een diploma in de regtsgeleerdheid verworven had, wes-
halve ik bij de kozakken niet slechts geneesheer, maar
ook advocaat was. Ik nam een stoel, schoof dien zedig
achter den zetel van Humbug en wierp toen voor het