Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
1S2
dat alles kan vereenigen, geef ik ieder maar altijd den
raad om nooit te procederen; dan wint men althans de
proceskosten uit en ontwijkt de vele beslommeringen, die
van eene regtsvordering onafscheidelijk zijn.''
Martha en Seth waren middelerwijl in een hoek geducht
aan het kakelen; voor zoo ver ik uit de enkele woor-
den opmaken kon die ik opving, zag hij in de geheele
zaak een uitstekend middel om de kosten te verdienen
van de oprigting hunner huishouding; zij daarentegen
nam haren heer en meester in bescherming en wilde Seth
overhalen om zijn eisch tot schadevergoeding te laten
v^ren. Zij scheen hem te dreigen dat zij, in het tegen-
overgestelde geval, niets meer van hem wilde weten;
maar hij bekreunde zich er niet om; hij wendde zich
althans plotseling tot Fox, die weinig moeite had hem te
bewijzen, dat, wanneer men eene vrouw verliest en een
proces wint, alles winst is.
Een griffier kondigde alsnu aan dat het uur, voor het
houden der geregtszitting bepaald, aangebroken was.
//Hoe komt het' vroeg ik Humbug: //dat zoo weinig
lieden opgekomen zijn om de zitting bij te wonen? In
een vrij land als Amerika, dacht ik, dat de geregtszalen
drukker bezocht werden."
//AVeinig lieden?" hernam Humbug: //maar ziet gij die
drie stenografen dan niet? Wees maar gerustI Eer het
twee uren verder is zal de geheele stad zich met uw
proces bezig houden. De dagbladen vertegenwoordigen
het gansche publiek. Drijf hen de zaal uit en gij zult
in het geheim veroordeeld en binnen vier muren geworgd
worden, al zijn er drie honderd leegloopers bij tegen-
woordig. Dank zij de drukpers, hebben daarentegen de
meest nietiije aanklasft en de meest onbeteekenende
O c ^
misdadiger het geheele land tot getuige en tot regter.
De drukpers, mijn vriend, is de eenige waarborg voor
regt en vrijheid!'
Mij schemerde reeds het monster-affiche voor de oogen
dat de Paris Télégrophe en andere bladen zouden uithan-
gen, om den volke de regtsvervolging te verkondigen die