Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
die onbeschaamde voogdij iets anders beteeicenen, dan dat
de Staat in de godsdienst een staatkundig werktuig ziet
en voor allen te zamen dezelfde onverschilligheid, de-
zelfde minachting koestert? Dat fraaije stelsel, waarvan
gij trouwens de uitvinder niet zijt, is niets anders dan de
politie van het paganisme!"
//Bravo! laat aan ieder geloovige het onderhoud zijner
eeredienst over en we zullen eens zien hoe veel kerken
er zullen zijn. Men zal athéist worden uit zuinigheid!"
//Daar bedriegt gij u in, doctor" — zei Truth: //De proef
is reeds genomen en de uitkomst pleit tegen u. Wij bezitten
in Amerika acht en veertig duizend kerken, die allen door
particuliere bijdragen in het leven zijn geroepen en een
kapitaal van meer dan honderd millioen dollars ') ver-
tegenwoordigen. Ieder jaar worden twaalf honderd kerken
bijgebouwd. Onze geestelijken genieten gemiddeld eene
jaarwedde van omstreeks vijfhonderd dollars hetgeen
een budget van eeredienst vormt ten bedrage van vier
en twintig millioen dollars Gij zult ongetwijfeld ondei-
de staten die de eeredienst beschermen, geen enkele kun-
nen aanwijzen die zulk een budget kan overleggen
De oorzaak daarvan ligt voor de hand. De staat moet
karig wezen met het geld, dat hij aan de schatkist, ons
aller goed, ontleent; de particulier daarentegen schept er
behagen in zijne eigene kerk te verrijken en deinst voor
dat doel voor geen opofleringen terug. Niets maakt vrij-
geviger dan geloof èn vrijheid."
//Maar de geldkwestie" hernam ik: vis niet alles. De
zaak heeft ook hare politieke zijde. Door den eersten de
beste het regt te geven een kerk te vestigen, erkent men
alle associatiën en wordt een ruim veld geopend voor
godsdienstige eerzucht en bijgeloof. Veronderstel dat een
') Ongeveer 250 millioen gulden.
Ongeveer 1200 gulden.
') Ongeveer 60 millioen gulden.
■•) Het budget voor de openbare eeredienst in Frankrijk, bedraagt ])lu.s minus
24 millioen gulden, bij eene bevolking welke die van Amerika met 25 pCl.
te boven gaat.