Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
de voorkeur aan een goddeloozen Staat met godverlooche-
nende wetten !"
i/Mijn waarde doctor/' hernam de kolossus://met groote
woorden laat ik mij niet afschepen. Eilieve, wat toch is de
Staat? In eene monarchie, is de vorst de Staat. Dertig
millioen Christenen zullen derhalve de godsdienst van
Achab belijden, voor het geval dat Achab zelf een gods-
(lienst heeft! En bij ons, in Amerika, waar het bewind
zich telkens afwisselt, zal men iedere vier jaren van geloof
moeten veranderen. Ziedaar nu juist wat ikathéisme noem :
liij die gelooft op hoog bevel, gelooft in niets."
//Wanneer ik van Staat spreek," antwoordde ik: //dan
}>edoel ik de maatschappij zelve."
//Bravo! In dat geval zal de meerderheid, na vooraf-
gaand debat en na aanneming of verwerping van eene
menigte amendementen en sub-amendementen, over het
geloof en het symbool beslissen. Wij zullen alzoo hebben
eene parlementaire godsdienst. Men zal de Drie-eenheid
in stemming brengen en bij hoofdelijke omvraag een
besluit nemen. Welk een komediespel! Wonderlijk ver-
schijnsel! Zoolang de wereld bestaat, kan men op geen
enkele natuur-waarheid wijzen, die niet door éénen enkelen
uitgevonden is. Er zijn soms vele lotwisselingen noodig,
voor die waarheid door een kleinen kring van geloovigen
gehuldigd wordt; soms moet dit zelfs vooraf worden ge-
gaan door het martelaarschap van den uitvinder; meest
altijd is er eene eeuw^ noodig, om flie ontdekking bij de
meerderheid ingang te do'en vinden. Zou de godsdienst
daarentegen onfeilbaar moeten wezen en door de meer-
derheid aan de minderheid mogen opgedrongen worden ?"
//Gij antwoordt niet op mijne vraag, of de wetten uit
den aard der zaak, niet godsverloochening zullen ademen,
wanneer de staat geen godsdienst heeft."
//Dat is al te gaar slechts schermen met woorden. Wat
nren heden ten dage Staat noemt, is niets dan eene ver-
eeniging of concentratie van openbaar gezag. De maat-
schappij daarentegen leeft, want zij wordt gevormd door
al de ingezetenen van een en hetzelfde land. Indien nu