Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
het christendom voor te bereiden —, aan de Kaap is het
/endelinghuis driemaal door de kaöers in de asch gelegd!
Mijn schoonbroeder, die, even als de meeste onzer zen-
delingen, tevens geneesheer is, heeft de regterhand ver-
loren omdat hij, een kaffer van een vergiftigde pijl be-
vrijdende, zich zelf verwondde. In China hebben de Tai-
])ings mijne zuster van de eene provincie naar de andere
\'erdreven. Laatstelijk bevond zij zich in de nabijheid van
Shanghai, geruïneerd, ziek, maar als altijd vol geloof.
Haar huis is een hospitaal voor gewonden, een toevlugts-
oord voor weduwen en kinderen geworden. Door de koorts
gefolterd en ieder oogenblik aan nieuwe vervolgingen
bloot staande, is zij haren man behulpzaam in de predi-
king van het Evangelie. Zwaarder beproefd dan Abi-aham,
heeft de Heer haar reeds tweemalen het leven harer kin-
ileren teruggevorderd, en toch i-ekende zij zich gelukkig
met opoffering van het zuiverste van haar bloed, God te
mogen blijven dienen I"
Ik bleef het antwoord schuldig, want in de geschiede-
nis van Abraham zijn zaken die mij dieper treffen dan
zijne gedweeheid om zijnen zoon met eigen hand te slag-
ten. Ten einde niet gedwongen te zijn het gesprek met
Mevrouw Truth voort te zetten, wendde ik mij tot een
jeugdig geestelijke, aan mijne linker zijde. Ik wenschte
hem geluk tnet de aanwinst die het Congregationalistische
kerkgenootschap, in ilen persoon van Truth had gedaan.
//Pardon" antwoordde hij: //ik ben Presbyteriaari."
//Presbyteriaan? en gij komt een mededinger compli-
menteren? Dat verraadt veel grootheid van ziel, want in
uw oog is Truth natuui-lijk een ongeloovige, tegen wien
de banvloek behoort geslingerd te worden."
//Zulk eene denkwijze ware onchristelijk !"
//Gij verstaat mij zeker verkeerd! Ik bedoel, dat gij
hier ongetwijfeld slechts verschijnt om de verdoolde scha-
pen op het regte pad terug te brengen en hen van een
dwaling te genezen, die gij verfoeit."
,/Onze gemeenschappelijke vriend Truth, heeft mij heden
morgen gesticht; van welke dwaling spreekt gij dan toch?"