Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
ontvangen, de dochteren Eva's sedert evenmin ontaard zijn.
Ik geloof, met Molière, dat het voorzigtig is, het spot-
zieke en ongedurige schoone geslacht niet al te wijs te
maken. Door de vrouwen in eene betamelijke onwetend-
heid te laten, schenken wij baar alle ondeugden, maar
tevens ook al de zwakheden, den slaaf eigen; onze heer-
schappij wordt daardoor verzekerd. Indien wij daarentegen
liefde voor waarheid en kermis in de ziel der vrouw deden
•mtvlammen, wie weet of zij zich zeer spoedig niet zou-
den schamen over de zotheid en ruwheid harer meesters ?
Het blijft derhalve noodzakelijk alle kennis en we-
tenschap voor ons zeiven te bewaren.
Wij namen plaats aan den wel voorzienen disch — en
ik beken gaarne, dat mij dit regt aangenaam was. In
mijnen g(xlsdienstigen ijver had ik toch geheel en al de
stof uit het oog verloren; ik had honger! De vrouw des
liuizes bewees mij de eer van mij aan hare linkei-zijde
te plaatsen; zij bood mij een kop thé ;ian en schoof eenige
sneden van een uitstekenden ham tiit Cincinati op mijn
bord, die ik in een oogwenk verslonden had. Susanne
zette groote oogen op om mij mijne gulzigheid te verwijten.
Daar herkende ik mijne dochter weder aan ! In de Ver-
oenigde Staten, zoowel trouwens als in vele andere landen,
zijn hel de kinderen die hunnen vader les geven I
Toen ik mijn afgrijselijken honger in het zweet mijns
aanschijns een weinig gestild had, knoopte ik een gesprek
aan met mevrouw Truth, een goed en beminnenswaardig
schepseltje, dat haren man letterlijk op de lianden droeg.
Dat is zoo de gewoonte in Amerika.
De gezondheidstoestand van Truth boezemde mij groote
bezorgdheid in ; de kansel was voor hem, naar mijne ziens-
wijze, nog gevaarlijker dan het bureau van de Pai-is Té-
b'graphe. Dit wilde ik zijne vrouw trachten duidelijk te
maken. Om haar niet te beangstigen, zeide ik haar in al-
gemeene bewoordingen, dat een predikant geen geringe taak
te vervullen had en dat voor sommige zwakke en zenuw-
achtige gestellen absolute rust verre verkieslijk was boven
het houden van lange redevoeringen. Het was vergeefsche