Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIII.
Een liuncheon.
De predicatie van Truth was voor hem een ware zege-
praal geweest —, maar 'k mogt veilig aannemen, dat de
inspanning hem weder een jaar van zijn leven had gekost.
Toen ik hem zonder omwegen die opmerking maakte,
antwooi'dde hij mij met een weemoedig lachje: //Laten
wij allen onzen pligt doen; al het overige is ijdelheid!"
Ik geleidde hem huiswaarts; hij had de grootste be-
hoefte aan rust; ik gaf hem dan ook den raad, om een
uurtje te gaan liggen. Ongelukkigerwijs bleek dit onmo-
gelijk te zijn. Mevrouw Truth had een luncheon gereed
gemaakt voor de vrienden en ambtgenooten van haren
echtgenoot; ze had ook op mij gerekend.
Jenny en Susanne waren eveneens onder de gasten. Zij
spraken luide over de preek van Truth en wisten geen
woorden genoeg te vinden om hare bewondering lucht
te geven.
De indruk dien de uiterlijke welsprekendheid op vrou-
wen maakt, is in den regel onbeschrijfelijk.
Meermalen heb ik mij zelf, in de stilte van het stu-
deervertrek, afgevraagd, of de vrouw niet in aard en bevat-
telijkheid een wezen was, verre verheven boven den man.
De vrouw heeft minder hevige hartstogten en leert en
begrijpt met meer gemak.
Terwijl Adam in onwetendheid insluimerde, was er bij
Eva reeds een streven naar kennis.
Het schijnt mij toe, dat indien wij een deel van de
goedhartigheid van onzen aartsvader ten erfdeel hebben