Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
leven waarheid genoemd wordt. De officieele waarheid is
eene uitgebreide, veelomvattende, die alle geloofsbelijde-
nissen, welke uit den Bijbel, ons heilig boek voortspruiten,
omstrengelt. Het Judaïsme, het Christendom en zelfs de leer
van Mahomed, zijn voortvloeisels van die primitive gods-
dienst, die zoo oud is als de wereld zelve, en die het aantal
harer beleiders, de zedeleer en de beschaving aan hare
zijde heeft. Naast die kerken, die de waereld-heerschappij
met elkander deelen, bestaat er niets meer dan afgoden-
dienst en barbaarschheid. U door middel van kanonkogels
te bekeeren, dat is ons regt en onze pligt. De waarheid
ontkiemt in de bloedige vooren die de oorlog opent; de
God der Christenen is de God der heirscharen: Dominus
Sabaoth!"
,/ïij zijt geen Yankee !" riep de heiden met fonkelende
oogen: „Sints gij dezen heiligen tempel zijt binnengetre-
den, heb ik u naauwkeurig gadegeslagen ; gij zijt niet wat
gij schijnt! Gij zijt bang voor de vrijheiil; gij spreekt
van dingen waar gij geen verstand van hebt... gij zijt een
Franschman!''
En toen hij zag dat ik in mijne stomme verbazing geen
woorden kon vinden om hem, dien onbeschaamden afgo-
dendienaar, te bestraffen, nam hij andermaal het woord en
zei met eene zekere heftiglieid:
//Durft gij de waarheid afmeten naar het aantal van
hen die haar belijden? Maar dat aantal, de getalsterkte,
die liebben wij aan oni« zijde. Katholijken, hoe veel zielen
telt gij ? Honderd dertig millioen. Cliristenen, hoe groot
is UVV aantal op de geheele wereld? Drie honderd millioen,
hoogstens. Maar wij, Bhoudisten, wij alléén vormen eene
bevolking van vijf honderd millioen zielen; ons geloof
wordt verkondigd van Kamschatka tot aan de Witte Zee;
het brengt beschaving te midden der stammen der wil-
dernis en schenkt lafenis aan den Chinees en Japannees —,
twee volken, die reeds besciiaafd waren, toen Europa nog
een tvoud en Amerika nog een woestenij was ! —^ Gij spreekt
van uwe godsdienst als de oudste der wereld I Gij ver-
geet echter, dat in den tijd van Alexander, de Bhoudisten