Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
Zondag worden op die wijs, alleen door dezen tempel,
honderd vier en veertig millioenen gebeden ten hemel ge-
zonden. Op de gewone dagen gaat het veel beter; dan
worden mijne cylinders door stoom in beweging gebragt;
maar in dit land des ongeloofs, zijn zelfs de stoommachines
des Zondags tot werkeloosheid gedoemd en ben ik genood-
zaakt mij met die twee kinderen te behelpen."
Het dwaze bijgeloof van dien gek boezemde mij walging
in. Ik kon dan ook den uitroep niet onderdrukken :
//Hoe is het mogelijk dat men u in een Christelijk land
duldt! Indien het geloof onder Israël niet geschokt was, zou
men u, priesters van Baal, sints lang uitgeroeid hebben!"
//Waarom zou men ons niet dulden ?" hernam de Bonze
zeer kalm; //de vrijheid is gelijk de zon: zij schijnt voor
de geheele wereld. De Amerikanen zenden missionarissen
naar China; waarom zouden de Chinezen nu ook niet
missionarissen naar Amerika zenden? Men zegt dat Frank-
rijk aan den Hemelschen keizer den oorlog heeft verklaard,,
om den dood van eenige monniken te wreken, die in wet-
tigen vorm door onze mandarijnen waren ter dood gebragt;
men voegt er bij, dat Frankrijk de katholijke kerk te
Peking, die aldaar sints langen tijd gesloten was, in vorigen
luister hersteld heeft; de Westerlingen hebben daardoor
vrijheid heroverd; maar waarom zouden hare voordeden
niet evenzeer het deel van de Chinezen als van de Fran-
schen mogen zijn?"
//Een pagode in de Champs-Elysees? Officieel erkende
afgoden? Goede vriend, gij zijt niet regt bijzinnen! Wij
hebben te Parijs geen behoefte aan Chinezen; er zijn er
reeds genoeg.... in 't porcelein!"
//Het komt mij toch voor dat er van weerszijden ge-
lijke regten bestaan. Indien het regtvaardig is om eene
Roomsche kerk te Peking te openen, zou het dan minder
regtvaardig zijn om te Parijs eene Chinesche pagode te
stichten, ten einde aan de onzen de w^aarheid te kunnen
verkondigen ?"
//Domme Bonze!" riep ik in heiligen ijver uit: vdurft
gij van waarheid spreken? Gevoelt gij dan niet dat uw