Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
een menigte pnpiertjes bevestigd waren. Dat was eene
eeredienst die geheel nieuw voor mij was.
11c trad nader; het gerucht mijner voetstappen deed uit
eene soort van cel een we/en te voorschijn treden, dat er
als een monnik uitzag. Zijn bruine pei, kaal geschoren hoofd,
kleine oogen en taankleurig, gerim])eld vel, gaven hem het
voorkomen van een als kapucijn verkleed oud wijf...: het
was een Chineesch priester, een Bonze!
Hij naderde mij en bood mij, zonder een woord te spre-
ken, een houten schaal aan, waarop ik, om van den bedelaar
af te komen, een aalmoes wierp.
//Heb dank, mijn broeder" — ze! hij toen in zuiver
Engelsch: vHeb dank! Moge de Goddelijke Fo uwe lief-
dadigheid beloonen! Moge gij, in een ander leven, her-
boren worden noch als vrouw noch als jakhals!"
Geheel verbluft door dezen zonderlingen heilwensch, zag
ik hoe de Bonze de estrade beklom, een kastje opende,
daaruit eenige snippers verzilverd of verguld papier nam
en ze onder de neus van den afgod verbrandde.
//Wat moet dat beteekenen?" vroeg ik onwillekeurig.
//Mijn broeder", antwoordde de Bonze: //ik heb uw
geldstuk, dat de waarde van tien centen vertegenwoor-
digde, in baren goud en zilver veranderd en aan den God
der Waarlieid ten oft<*r eebiairt.'
//Uw baren van goud en van zilver zijn slechts strookjes
papier en zijn geen iialve cent waard!"
//Wat doet het er toe? Fo hecht meer aan de bedoeling
dan aan de waarde!"
— Ik wou, dacht ik in mij zelf, dat onze ministers
van financiën Chinezen waren... en vroeg toen den Bonze
waarom die twee kinderen zoo onvermoeid de cylinders
in beweging bragten.
//Zij bidden voor de geheele wereld", antwoordde hij:
//Op ieder papiertje, dat gij aan die Hemelsche werktuigen
bevestigd ziet, staat een heilige spreuk, een gebed. Elke
cylinder is van een duizendtal voorzien en maakt vijftig
omwentelingen per minuut, drie duizend per uur, twee en
zeventig duizend van zons op- tot zons ondergang. lederen