Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
de Acacia-straat bereikte, — een prachtige straat, mis-
schien een uur gaans lang en aan beide kanten prijkende
met een legio trotsche gebouwen in Griekschen, Byzan-
tijnschen of Gothischen stijl. Dat waren allen ker-
ken, — en 't verbaze niemand, want in een land, waarin
iedereen een godsdienstje op zijn eigen hand heeft,
spreekt het wel van zelf, dat men geen stap kan doen,
zonder een tempel te ontmoeten, aan al die verschillende
eerediensten gewijd.
Bij dat al was het geen geringe taak om in dien dool-
hof den weg te vinden. Ik sprak dan ook maar een
vrouw aan, die mij met een bijbel in de hand voorbij
ging, en vroeg haar zeer beleefd of zij ook de goedheid
zou willen hebben mij te zeggen waar ik de kerk der
Congregationalisten vinden kon.
,/Niets is gemakkelijker, " antwoordde zij meteen vriende-
lijk lachje: //Het is wel wat ver af, maar als gij mijne aanwij-
zing volgt, zult gij het gemakkelijk vinden. Bekreun u niet
om de kerken aan uw linkerhand, want die der congregatio-
nalisten ligt regts. Tel de torens maar, dan kunt gij u
niet vergissen. De eerst3 kerk,'" ging zij voort, met eene
radlieid, alsof zij haren rozenkrans bad: «/de eerste is de
St. Paulus, de roomsch-katholieke; de tweede is het Ur-
sulinen-klooster; de derde de episkopaalsche kerk, de vierde
het klooster der kapucijnen: de vijfde behoort aan de
doopsgezinden; de zesde aan de nedei-duitsch-hervormden;
de zevende aan de lutherschen; de achtste aan de metho-
disten-negers; de negende is de joodsche synagoge; de
tiende is de chineesche tempel. Gij ziet hem daar ginder
met zijn dubbel dak en zijne klokjes. Als gij daar zijt,
dan vindt gij van zelf de mennonieten, na de mennonieten
de duitsch-hervormden, na de duitsch-hervormden de
vrienden of kwakers, na de kwakers de presbyterianen,
na de presbyterianen de moravische broeders, na de mo-
ravische broeders de methodisten-blanken, na de metho-
disten-blanken de unitarissen, na de unitarissen de unio-
nisten, na de unionisten de tunkerianen. Ga dan nog vier
kerken voorbij, die welke zich de kerk der christenen