Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
het gemeentebestuur van Parijs in Amerika (Massachu-
setts). Des morgens ten 7 ure begon de inlevering der
billetten, waartoe 120 stembureaux zitting hadden. Al-
hoewel die bureaux letterlijk belegerd werden, ging alles
met eene indrukwekkende kalmte toe. De strijd was ge-
ëindigd en de politieke tegenstanders van den vorigen
dag, reikten elkander nu lagchende en schertsende de hand.
leder boog bij voorbaat het hoofd voor de nog onbekende
uitspraak der meerderheid, onder voorbehoud evenwel van
bij de eerste de beste gelegenheid den strijd te hervatten.
Des middags ten 12 ure werden de stembilletten ge-
opend. Green had 110,735 stemmen tegen 78,622 op
JJttle. Humbug verwierf 146,327 stemmen tegen 18,124
op Fox, Wat mij betreft, ik verkreeg 199,999 stem-
Tnen. Eigenlijk had ik 200,001 stemmen op mij vereenigd,
maar de tegenpartij was er in geslaagd twee billetten
van onwaarde te doen verklaren. Zoo was ik dan met
eene verpletterende meerderheid verkozen tot inspecteur
der straten en wegen! De zaak maakte in geheel Massa-
chusetts een diepen indruk. In Engeland maakte mijne
verkiezing nog meer sensatie. Daar de katoen toevallig
eene rijzing onderging, verklaarde de Times, dat de Yan-
kees roodhuiden waren, die den verkiezingsstrijd met
messen en revolvers beslisten, en kwam daarna tot de
conclusie, dat de democratie onbestaanbaar is. Lord Pal-
merston greep dat thema aan en werkte het in het Par-
lement met nieuwe variatiën uit. Hij bewees den Engel-
schen, dat zij de grootste natie der wereld waren en dat
Jonatlian den doorluchtigen John Buil niet tot aan de
enkels reikte —, eene wel wat moeijelijk te slikken waar-
heid, die John evenwel met zijne erkende nederigheid
digereerde, om daarna uit dankbaarheid het monster-bud-
get van vriend Pam goed te keuren.
De goede Truth was de eerste, die mij met mijne ver-
kiezing kwam geluk wenschen. Hij verhaalde mij, dat
hij, niet langer bestand tegen den zwaren arbeid, dien
de redactie van de Paris Tüégraphe hem veroorzaakte,
het blad aan Eu(£enius Rose had verkocht.