Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
X.
Dc Zegepraal.
Du verschijning van mijne vrouw en kinderen bragt
mij in eene betere stemming, want zij deehlen mij goed
nieuws mede. Alfred en Henry hadden den vijand, overal waar
zij hem in de kiesvergaderingen ontmoetten, geslagen en
een groot aantal kiezers voor ons gewonnen. Jenny en
Susaime hadden van hare zijde niet stil gezeten; zij be-
rigtten mij, dat meer dan twee honderd der aanzienlijkste
dames mijne photographie in een medaillon om den hals
droegen. Mijne verkiezing was, zoo verzekerde men mij,
aan geen twijfel meer onderhevig.
Aan tafel heerschte zóó veel vrolijkheid, dat ik er de
Lyn.v bijna door vergat. Jenny was zoo opgewonden, zoo
gelukkig, als bij liet doopinaal van haren eerstgeborene.
Ik heb altijd opgemerkt, dat vrouwen instinktmatig eer-
zuchtig ziju. Een jong, rijk en w^elgemaakt echtgenoot,
die overigens niets in de wereld is, zal haar op den duur
niet kunnen behagen: een bejaard man zal daarentegen
op hare liefkozingen kunnen rekenen, indien zijn grijze
schedel met lauweren getooid wordt. Paart zich eene
regtmatige eerzucht aan innige liefde, dan eerst wordt
de vrouw in de hoogere beteekenis van het woord onze
wederhelft, ons tweede ik.
Des avonds hatl er een nieuwe demonstratie plaats.
Het korps pompiers had een optogt georganiseerd en
trok met fakkels en muziek voorbij mijne woning.
Vele jonge lieden, in fantastiek kostuum, omvStuwden den
optogt; zij droegen Chinesche lantaarns, aan lange sta-
ken bevestigd; midden in den stoet verhief zich een reus-
achtige standaard, aan het boveneinde voorzien van een
helder verlicht transparant, dat niets anders aan de ver-