Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 OP BEIS.
nen aankomen en vertrekken, eer wij aan de beurt zijn.
Maar wij zullen ons dien tijd wel ten nutte maken. De stad
kunnen wij-niet ingaan, en die zou ons ook weinig meer te
zien geven, dan eenige fabrieken en straten, zoo als wij in
andere steden ook zien kunnen. Alleen het gezicht op den
krachtig stroomenden Rijn zou ons aangenaam aandoen.
Wij blijven daarom aan het station, waar eene groote
menigte zich beweegt.
Op een wenk en eene vriendelijke uitnoodiging van de be-
ambten gaan wij eene van de ruime wachtkamers binnen,
welke alle gesloten worden. Eén oogenblik en een lange trein
komt brommend en kokend aan rollen, waaruit eene dichte
massa menschen losbarst. Alles sleept, zeult, torscht en.
draagt; de een van bedienden of.vrouw, een ander van eenige
kinderen vergezeld. Allen gaan door dezelfde deuren en ver-
dwijnen een oogenblik, om Qen poosje later geheimzinnig door
de binnendeuren der wachtkamers in ons gezelschap te komen.
Ziet, wat bonte mengeling! Wêlk eene drukte! Ziet en
hoort! Al die mannen, vrouwen en kinderen van allerlei
rang en stand hebben, even als wij vóór een uur, door de
douanen ') hunne „gepäcke" d. i. hun reisgoed laten door-
zoeken. Vandaar dat hier eene dame geknield voor haar reis-
koffertje zit, om alle banden en slippen, welke er uit hangen
weder op de plaats te brengen en den doorééngehaalden boel
wat op orde te brengen. Daarom maakt die andere jongejuf-
fer een rol van hare omslagdoekjes, om die in het lederen
riempje te kunnen doen. Ieder heeft wat te schikken en te
pakken, terwijl de bedienden in het buffet bijna niet weten,
wie zij het eerst moeten helpen. Allerlei reisplannen hooren
wij bespreken, allerlei boodschappen en complimenten hooren
I) Tolbeambten.