Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 OP BEIS.
Toch zal het met de meesten uwer, jonge lezers en leze-
ressen, -s^-el gaan, als met de meeste jongens en meisjes van
uw leeftijd: dat zy nl. verzocht worden, om thuis te blij-
ven, omdat gij nog zoo jong zijt, gij later wel eens kunt
reizen, uwe ouders op uw leeftijd ook nog niet ver reisden,
en om dergelyke redenen meer. Hoogstens gaat ge eenige
dagen in de vacantie logeeren by een oom of tante en dan
zijt gij al heel te vreden. Nu, gij zult dat laatste zekei nog
Uever doen dan thuis blijven en erkennen, dat er voor u in
het land en den omtrek zelf nog genoeg te zien en te ge-
nieten valt, en gy dus nog maar binnen de grenzen moet
blijven.
Gelukkig is er dan ook nog een middel om te kunnen
reizen, terwijl gij thuis gezellig aan de tafel zitten blijft, en
de geldbeurs niet behoeft aangesproken te worden. Ik weet
niet, hoe de toestand van uwe portemonnaie is, maar al
licht zal, even als bij iedere jongens-portemonnaie, het vakje
voor bankpapier van de overmaat niet losbarsten. Daar nu
reizen geld kost, omdat weinig menschen wat voor niets
doen, en daarentegen vooral den reiziger menige vragende
hand wordt toegestoken, zullen wij ons van dat goedkoope
middel maar eens bedienen.
Ik noodig u daarom uit in de verbeelding met mij een
klein uitstapje te doen, waarbij wij ons slechts eenige uren
van de grenzen verwijderen. Heel ver behoeft onze reis zich
niet uit te strekken; wij zullen misschien genoeg wetens-
waardigs ontmoeten. Neemt gij mijne uitnoodiging aan ?
Welnu, dan vooruit! Wij wenschen elkander goede reis en
behouden thuiskomst. Eéne voorwaarde: verlangt niet alles
te zien, want dat zou ons te veel tijd kosten; alleen dus
het merkwaardigste stelle u tevreden. En dan nog dit: Legt