Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
OP BEIS.
gezichten, welke men hier geniet, en hoewel wij dit nu niet
zullen doen, kunnen wij zien, dat de omstreken overvloedig
gelegenheid tot wandelen aanbieden. De wegen naar Mont
Louis en den Salvatorberg zijn zeer gezocht.
Terwijl wij de lange straten afzakken, en hoe langer hoe
lager komen, zien wij dat Aken eene deftige, oude stad is;
zij telt ongeveer 80.000 inwoners. Hier staat het stadhuis,
een prachtvol gebouw met twee torens. Daar binnen is eene
zaal te zien, waar Karei de Groote en 27 andere Keizers zijn
gekroond. Toen genoot Aken een grooten bloei. Thans is die
luister wel wat verdwenen, ofschoon de vele fabrieken van
goud en zilverwerken, horlogiën, enz. de stad tot eene be-
langrijke plaats maken.
Reeds de Romeinen schijnen de omstreken van Aken tot
badplaatsen te hebben ingericht en gebruikt. Langzamerhand
werden de zwavelbaden al meer bekend en vermaard en nog
heden trekken vele lijders aan ademhalings- en spijsverterings-
werktuigen naar de warme en koude bronnen, welke in den
omtrek der stad worden aangetroffen. En dat die baden veel
geneeskracht bezitten, weet gij zeker wel uit het versje van
Huijgens:
Reinier is met zijn stramme leden
Naar Akens baden heen gereden.
Daar heeft hij geld en zaal en peerd,
In alle vroolijkheid verteerd.
Ziet, wat de wateren vermogen:
Hij is te paard naar 't bad getogen.
En op zijn voeten weergekeerd.
Nu, op deze badplaats, zoowel als op alle andere, vindt
men evenveel of meer gezonden dan zieken.