Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
OP KEI3.
langs Simpel veld, Wijiré, Valkenburg, Meerssen, plaatsjes,
welke met elkander in natuurschoon wedijveren, tot de trein
stilhoudt te Maastricht, of liever te Wijk een voorstadje van
Limburgs hoofdplaats.
Op het ruime stationsplein verdringen zich een groot getal
reizigers, welke af- en aanstroomen; en wij, die juist aanko-
men , worden overstelpt door gedienstige geesten, welke ons
den weg willen wijzen, onze schoenen willen opknappen, en
vooral die ons tot gids willen strekken in den St Pietersberg,
waarvan velen beweren het recht van geleide te hebben. Wij
gaan evenwel bedaard onzen weg, en zoeken in de stad een
hôtel, om ons wat op te frisschen.
Hier heeft de vriendelijke hotelhouder op ons verzoek den
door de stad aangestelden gids ontboden, en onder diens hoe-
de zullen wij den tocht aanvaarden naar het punt, waarom
hoofdzakelijk Maastricht iets aantrekkelijks bezit.
Dat aantrekkelijke punt is dan ook werkelijk de St. Pieters-
berg. Wel heeft de stad hare schoone wandeling, bezienswaar-
dige kerken, schoone parken en belangrijke fabrieken, vooral
eene van aardewerk, (misschien hebt gij den naam Regout
wel op borden zien staan) maar toch blijft het bezoek aan
den zandsteenberg het merkwaardigste.
Wij willen ook daarheen gaan. Gij vraagt, of het niet
reeds te laat in den middag geworden is, om alles goed te
kunnen zien?
Geen nood. Of 'thelder daglicht, of diepe duisternis is,
dat is voor ons bezoek in den berg hetzelfde. Daarin heerscht
toch een eeuwigdurende, kille, zwarte nacht. Alleen de wan-
deling langs het dorp St. Pieter, waarnaar de berg genoemd
is, en die werkelijk fraai is, zou veel van zijn schoon verliezen.
Op marsch, maar! Aan gindsche hoogte moeten wij uit-