Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP EEIS.
39
zijn, ter eere van de gesneuvelden in den oorlog van 1871.
Ziet, aan de vóór- en achterzijde staan aUe namen en plaat-
sen van herkomst van de gesneefden in het Distrikt Keulen.
Wij wandelen nog een paar lanen af, stappen nu in de
voorbijkomende tram, en rijden daarmede een goed eind
de stad in.
Hebt gij nu genoeg van de stad gezien? Komt dan, het
is ongeveer negen ure, nu gaan wij per spoor weder naar
ons vaderland. Wanneer wij ons vrij wel in Westelijke richting
begeven, komen wij juist in Maastricht, niet waar? Ziet
maar op uwe kaart. Misschien zien wij onderweg ook nog
wel iets.
Maar stil eens. Wat is dat? Hoort! Gezang? Een groot
corps muzikanten, gevolgd door geestelijken en eene lijkkoets
met eenige rijtuigen en een groot aantal scholieren trekt
langzaam door de straten met vaandels en banieren. De
muziek speelt langzaam, een paar honderd kinderstemmen
zingen een koraal, dat plechtig klinkt en ons aangrijpt. Wij
hooren daar al zeggen: een onderwijzer wordt begraven.
Aandoenlijke muziek!
Nu zullen wij nog even de passage zien, en dan gaan
wy naar het spoorwegstation.
Gij vindt de straten over het algemeen nauw en lang,
niet waar? Toch heeft de stad schoone winkels. Ziet, hier
zijn wij in de „passage". Zij bestaat uit twee zeer lange
straten, welke met een glazen koepeldak overdekt zijn. Wat
prachtige winkels, niet waar? Platen, boeken, goud- en zil-
verwerken, edelgesteenten, porcelein, glaswerk, meubelen,
in 't kort, wij hebben geen oogen genoeg, om al het schoons,
dat hier voor ons ligt, te bewonderen. Over een paar uur
zal het achter dat ijzeren hek wel wat drukker zijn. 't Is