Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
OP BEIS.
de brug gezien aan de andere zijde vinden wij op het oogen-
blik de sterke muurwerken geslecht, omdat men bezig is,
die ongeveer vijftienhonderd meter verder landwaarts te bren-
gen. De stad had behoefte zich aan die zijde meer uit te
breiden, waarom men dat kostbare besluit heeft moeten ne-
men. De oude poorten, welke in de wallen stonden en pronk-
stukken van bouwkunst zijn, heeft men als gedachtenis
laten staan. Ginds in de verte zien wij de nieuwe vesting-
werken reeds verrijzen. Op de geslechte wallen ontstaan eene
dubbele rij van prachtige villa's, en eenige wandelparken,
welke bepaald tot sieraad van de stad strekken.
Wij doen een kleine wandeling naar buiten. Ziet gij wel,
dat men in alle huizen, welke wij aan de linkerhand heb-
ben, bijna hetzelfde maakt en verkoopt. Het zijn allen steen-
houwers of verkoopers van lijkkransen en andere ornamenten
voor begraafplaatsen, die er wonen. Dat behoeft ons niet
te verwonderen. Wij naderen hier ook een kerkhof. Gaat
maar rechts door dat ijzeren hek binnen.
Gij zoudt niet zeggen, dat gij op een kerkhof waart, in-
dien gij al die opschriften niet laast, niet waar? Wat prach-
tige lanen, wat schoone bloemperken, wat ruime en tallooze
wandelwegen. Ziet eens, wat hooge marmeren monumenten,
wat kostbare zerken, wat hooge zuilen! Wat kostbare stuk-
ken marmer in alle kleuren! Wat sierlijk hekwerk er om
heen! Wat prachtig aangelegde en goed onderhouden bloem-
perken er voor. Wat wandelen hier tal van menschen! Velen
gewapend met hark en gieter, terugkeerende van het bloe-
mengieten op het graf van bloedverwanten. Het een is al
smaakvoller aangelegd dan het andere. Hier staan wij voor
een schoon monument. Het is een van die „Denkmalen",
welke in alle voorname plaatsen van Duitschland opgericht