Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP EEIS. 33
0. a. het raadhuis, tusschen 't jaar 1000 en 1200 gesticht zijn.
Belangrijk is de zaal „De Gürzenich," welke thans voor
concertzaal gebezigd wordt, maar die in den tijd, toen het
Hanzeverbond bloeide, wel tot een ander doel gebruikt werd.
Deze zaal is niet minder dan vijftig Meter lang en drieëntwintig
Meter breed; het middenschip wordt door tweeëntwintig zuüen,
met beeldhouwwerk versierd, gedragen. Zij is gebouwd tus-
schen het jaar 1441 en 1474. Ziet gij, op gindsche verheven-
heid wordt het orkest geplaatst.
Onder de vele museums is dat van WalrafPRichartz niet
alleen om den schat van oudheden en fraaie schilderstukken
het belangrijkste, maar om zijne schoone bouworde en ligging in
een plantsoen in de stad zeker ook het sierlijkste te noemen.
Nadat wij nog een oogenblik bij het Théatergebouw hebben
vertoefd, gaan wij naar een buitengewoon groot plein, waar
wij nog een huis bezichtigen, waaraan voor u iets bijzonders
te zien is.
Wilt gij u na uwe wandeling soms eerst even verfrisschen?
Komt dan maar hier. In de warme dagen loopen velen even
naar dit kleine, houten gebouwtje, dat niet meer dan een
viertal Meters grond beslaat. Men verkoopt ons daar voor een
paar pfenningen minerale wateren of Rijnwijn. Nu wij zullen
het eerste maar gebruiken. Ziet nu eens naar dat witte
hoekhuis met stompen toren. Gij kunt aan die vier verdie-
pingen en het groote aantal ramen wel zien, dat het een
groot heerenhuis is. Het wordt genaamd het „Richmodishaus."
Ziet gij wel, dat op de vierde verdieping het tweede raam
van den hoek openstaat? En wie kijken er uit? Ziet, twee
groote schimmelpaarden steken kop en borst naar buiten, en
zien heel nieuwsgierig over het ruime plein.
Ik wil u de legende vertellen, welke aan dat huis verbonden is.
Op reij. 3