Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 OP BEIS.
yrouwen, welke het lijk van Jezus van het kruis nemen.
Indrukwekkend is die groep.
Van al de schoone beelden, welke aan de hooge zuilen
staan, treft overal het beeld van Christoffel met het kind
Jezus op de sterk gespierde schouders onze oogen. Doch ziet
links en rechts, en het één zoowel als het ander zal ons
de overtuiging geven, dat de Keulsche domkerk en toren
om de majesteit, welke zij ten toon spreiden, hare weder-
gade bijna niet vindt.
"VVie die lange man is? Dat is de eerste kerkbewaarder.
Ziet, hij draagt een geheel rood, wijd opperkleed, dat tot
zijne enkels reikt en heeft een bisschopsstaf in de hand. Hij
wandelt voortdurend in de kerk rond, en vraagt den vreem-
delingen ook, of zij met hem de schatkamers willen gaan
zien. Zoo ook wij daarvoor onze marken offerden, zouden
wij eene opeenhooping van oudheden en kostbaarheden, kan-
ten, juweelen en andere edelgesteenten, welke door alle
eeuwen heen der kerk geschonken zijn, te zien krijgen,
waarover wij de handen verbaasd inéén zouden slaan.
Nog even een blik op het groote orgel geslagen, dat ter
begeleiding van een aanzienlijk koor, onder den dienst be-
speeld wordt, en nu door het Oosterportaal het gebouw ver-
laten, dat een onuitwischbaren indruk bij ons zal achterlaten.
Nu gaan wij een en ander in de stad bezichtigen. Alles
te zien, is onmogelijk. Het valt ons op, dat vele straten
lang en nauw zijn. 't Is waarlijk jammer voor de schoone
gebouwen, welke er in staan. Zoo zou de Synagoge, die,
als zoovele andere kerken een prachtig gebouw is, schooner
uitkomen op een ruim plein. Wij bezien om hare inwendige
pracht vooral de Apostelenkerk met hare prachtige schil-
derstukken , welke even als de meeste fraaie gebouwen,