Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP REIS. 31
Eechter-Rijnspoorwegmaatschappij, dat volgende is een ge-
schenk van Keizer Wilhelm, het andere weder vanLodewijk
van Beieren in 1848, en zoo zijn verschillende vakken op
kosten van andere vorstelijke personen in orde gebracht. «Vele
ramen moeten echter nog afgewerkt worden.
Nu gij omhoog ziet, valt uwe aandacht op dat hekwerk
om de kap van het gebouw. Ja, men kan geheel in het
ronde loopen, en heeft dan een interessant gezicht in de
kerk.
De menschen, welke in alle richtingen de kerk doorkrui-
sen, want het bezoek van vreemdelingen is druk, schijnen
zoo klein, of ze in het rijk der Lilliputters thuis behooren.
Vele reizigers gaan hooger dan het gebouw en beldimmen
den toren. Wij zullen dat ma;ir niet doen, en maar aanne-
men, wat men ons mededeelt, dat men nl. daar een prach-
tig gezicht over de groote stad, den Rijn en den omtrek
heeft, 't Is geen wonder! Ook de kerk zeh geeft daar den
indruk, of men zich in een woud van kleine torens bevindt,
wat wij zeer goed kunnen begrijpen, als wij beneden zijnde,
onze aandacht vestigen op al de spitsjes, welke op de ver-.
schillende deelen van het gebouw zijn aangebracht.
Maar er is meer te zien. Laten wij verder gaan. Hier staan
wij in het dwarsschip en kunnen wij beter over de breedte
van het gebouw oordeelen. Van hier hebben wij een prachtig
gezicht op het hoogaltaar en zien wij tevens, dat daar veel
schilderstukken van kunstwaarde worden gevonden. De
schoonste evenwel zijn slechts op hooge feesten zichtbaar.
Rechts van ons is het Westportaal. Komen wij daardoor bin-
nen, dan zien wij, onmiddellijk ter zijde ziende, eene prach-
tige groep groote steenen beelden met zorg beschilderd, meer
dan levensgroot. Zij stellen voor: Jozef, Nicodemus en vijf