Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
OP BEIS.
Laat ons nu binnengaan. Zaagt gij ooit zulke ontzaggelijk
dikke en toch slanke pilaren een gewelf ondersteunen ? Wij
tellen er verscheidene, en ook zijn ze weder gegroefd en
versierd. Deze zware, waartusschen wij ons nog bewegen,
dragen den toren. Ziet, hier hangen de sterke touwen, waar-
mede zesendertig man bij sommige gelegenheden de groote
Keizersklok luiden, welke uit het geschut, dat in den oorlog
van 1871 op de Franschen veroverd is, gegoten, en aan de
stad Keulen ten geschenke gegeven is. Loopt maar eens om
zoo'n zuil heen. Hoeveel passen hebt gij gedaan? Zoo, zes-
endertig? En gij negenendertig? Meer dan honderd van die
reuzen staan daar.
Nu hebben wij het gezicht over de kerk in delengte. Hoe
statig staan die zuilen daar in twee gelederen! Ginds in het
verschiet naderen zij elkander en vormen zij een koepel om
het hoogaltaar. Welk een vergezicht niet waar?
De kerk is in den vorm van een kruis gebouwd. Van hier
zien wij overlangs door het hooge middenschip ongeveer zes-
tig meter hoog. Achter deze pilaren loopen parallel twee
lagere schepen, aan iedere zijde één.
Beziet nu vooral deze twee rijen banken, welke tot het
dwarsschip voortloopen. Wat een beeldhouwwerk, nietwaar?
En dan zijn er in het koor nog oneindig veel schoener proe-
ven van beeldhouw- en schilderkunst. Deze zijn aUeen bi]
hooge feesten te zien. Wij zijn hier van het hoogaltaar on-
geveer honderdvijfenveertig meter verwijderd. De pilaren zijn
ongeveer zestig meter hoog en de kerk is bijna vijftig meter
breed. Ziet nu eens naar de hooge ramen. Prachtig schilder-
werk, niet waar? Altemaal voorstellingen van bijbelsche
tafereelen. Dat kostbare werk is meestal door edele gevers
betaald. Dit geheele vak is vervaardigd op kosten van de