Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 OP BEIS.
Maar ziet, daar boven die beelden, alweder voetstukken en
daarop alweder beelden, wedijverende met de vorigen in kunst
en schoonheid; en daarboven alweder, en nog eens, en nog
eens, wel tienmaal eer de bogen elkander naderen. Als wij
nu op den stoep boven het portaal den torenmuur bezien,
blijkt ons dat ook deze overal versierd is met beelden van
allerlei grootte. Vóór ons hebben wij de deuren, welke ons
ingang tot de kerk verschaffen, maar daarboven treft ons
een viertal rijen beelden, ook al in meer dan natuurlijke af-
meting. Het onderste tafreel stelt voor: de intocht van Jezus
te Jeruzalem en het Avondmaal. De groep daarboven stelt
den kruisweg voor; de derde het verhaal van Golgotha en
het vierde een ander bijbelsch tafreel.
Nu hebben wij het Zuiderportaal bezien, maar de drie
andere ingangen zijn niet minder fraai. Zij zijn iets kleiner,
maar even rijk versierd met beeldhouwwerk, alles in den
zelfden trant. De bejelden stellen daar weder bisschoppen en
heiligen voor. Maar overal dat tot in bijzonderheden uitge-
werkte beitelwerk. Straks kunnen wij een van de zijportalen
uitgaan, dan hebben wij gelegenheid ze te bezien.
Stoot nu die oude houten deur maar open. Hoe, gij ziet
mij vragend aan, en lacht, en meent dat zulk eene deur
niet ^oor zulk een gebouw past? Gij hebt gelijk. Wacht
een paar jaar, en ook dat deel van het gebouw zal wel beter
zijn. Nog altoos is men bezig met het afwerken van het
sierlijke gewrocht. Wilt gij de afwerking bevorderen? Zie-
hier , er is gelegenheid. Aan dezen pilaar hangt eene bus met
de woorden: „Dombau," en straks zult gij er meer zien.
Daarin moogt gij wat offeren.
Laat ik u, voor wij het portaal verlaten, eenige geschied-
kundige feiten mededeelen.