Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP REIS. 25
zich de breede Rijnstroom voor ons uit, met honderden schepen
en scheepjes. Wij staan op de groote spoorbrug, welke vier-
honderd meter lang, en voor spoorweg, voetgangers en rijtuigen
gebouwd is.Voor wij door de eerste groote poort gaan, zien
wij onwillekeurig naar boven om het groot ruiterstandbeeld
van ijzer te bezichtigen, waar wij onder door gaan, om, als wij
aan het einde van de brug gekomen zijn, op de laatste poort
een dergelijk beeld van zeker meer dan tweemaal de natuur-
lijke grootte te bekijken. Het moet een reuzenarbeid geweest
zijn, zulk een gevaarte op die aanzienlijke hoogte te stellen.
Op het midden van de brug hebben wij een prachtig gezicht
op den Rijn en de groote schipbrug, welke insgelijks Deutz
met Keulen verbindt. En voor ons ligt de oude stad Keulen,
door de Duitschers Köln, en de Franschen Cologne geheeten.
Volgens de geschiedkundige berichten, heeft de gemalin
van den Romeinschen Keizer Claudius, die Agrippina heette,
omstreeks het jaar 50 van onze jaartelling een leger naar
deze landstreken gezonden met het doel hier eene kolonie
aan te leggen. Van daar dat de oudste naam der stad Colonia
Apgrippina is.
Indrukwekkend is het gezicht op de grijze bisschopstad
met haar honderdveertigduizend inwoners, in eene halve maan
aan den trotschen Rijnstroom gelegen, met hare vele en
hooge torens, talrijke fabrieken, waaronder vele voor eau de
cologne, menigte kloosters, belangrijke gebouwen, groote
pleinen «n vestingwerken. Van daag bezien wij den dierentuin
en Elora- of den plantentuin nog, en vinden, dat Artis in
Amsterdam voor dezen tuin niet behoeft onder te doen, ter-
wijl de fonteinen, gebouwen, aanleg, wandelingen en plan-
tenverzamelingen van Flora recht aantrekkelijk zijn voor den
beminnaar van de schoone natuur.