Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 OP BEIS.
waar wij dertien groote balcons tellen, welke een schoon
uitzicht op den vijver en het omringend plantsoen geven.
Het middelste daarvan wordt door marmeren zuilen gedragen,
en een los, ijzeren hekwerk, dat op den nok van en de goot
om het dak is aangebracht, brengt niet weinig tot verfraaiing
van het geheele gebouw bij.
Nu gaan wij per spoor door een vrij eentonige maar vrucht-
bare Rijnvlakte een uur of wat zuidwaarts, om een kijkje te
nemen in eene overoude, beroemde stad, in wier nabijheid
wij ons nu bevinden, en van waar wij ons weder in de rich-
ting van ons vaderland begeven. Na een paar uur sporens
langs den rechter Rijnoever komen wij te Deutz aan, dat
door eene brug met de grootste stad van de provincie ver-
bonden is. Wanneer wij uit het station komen, staat een
ambtenaar gereed van ieder een tweepfennigstuk in ontvangst
te nemen, waarna hij over de brug wandelen mag, om het
oude Keulen in te gaan. Wij doen als onze medereizigers
en gaan de breede trappen op, welke ons naar de brug ge-
leiden. Hier moeten wij even blijven staan.
W>Ik eene drukte om ons heen! Eene joelende menigte
beklom met ons de trappen, de één wandelt op zijn doode
gemak statig voorwaarts, een tweede en derde rollen ons
in een rijtuig voorbij, de meesten ijlen met gejaagden pas;
het zijn ouden en jongen, mannen en vrouwen, heeren en
dames uit alle landen en van allerlei stand, allen met een
doel, maar niet een zelfde doel; rijken in zijde en kant ge-
kleed, armen in lompen gehuld, vrouwen met potten of man-
den op 't hoofd, mannen met wagens en jukken, pleizierreizi-
gers, enz. Ziet, onder ons, en naast ons rollen, stampen
en sissen de stoompaarden ongeduldig om hun last voort te
trekken naar Oost en West. Links en rechts van ons breidt