Boekgegevens
Titel: Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Auteur: Bouwmeester, J.C.
Uitgave: Doetinchem: C. Misset, 1889
Opmerking: III. Op reis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5915
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203676
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
OP BEIS.
deld, om even te willen rusten; daarom gaan wy per spoor
naar Essen. Ieder oogenblik hebben wij gelegenheid daarheen
te rijden. De spoorbaan gaat langs heuvelen en houtgewas,
wordt al breeder en breeder; het getal rails wordt al meer
en meer, het aantal steenkolenschachten al grooter en groo-
ter, de menigte schoorsteenen wordt verdubbeld, verdrievou-
digd en nogmaals verdubbeld, tot wij te midden van al die
pijpen, schoorsteenen , zwarte muren, massa's spoorwagens,
bergen steenkolen en asch, te midden van gesis, gestamp,
geklop en geraas voor het station Essen stil staan.
Wij zien rond, en verbazen ons over de bedrijvigheid om
ons heen. Wij gaan de stad in, en na een stevig maal ge-
bruikt te hebben, willen wij een kijkje nemen.
Essen ligt, zooals wij reeds bemerkten in het hart van de
steenkolenmijnen, en het mijnwerk, met al wat er toe be-
hoort, geeft duizenden handen werk. Wanneer wij dan ook
een meer verheven punt kiezen, om den omtrek in oogen-
schouw te nemen, zien wij het veld bezaaid met kortere
en langere schoorsteenen, die aUe hunne zwarte kolommen
in de blauwe lucht doen stijgen. Wij bemerken echter geen
blauwe lucht, doch zien eene geheele laag rook, aan regen-
wolken gelijk boven de gevels van huizen en fabrieken drijven,
als wij in de richting van de fabriekstad van den „kanonnen-
koning" Krupp ons oog laten gaan. En werkelijk de fabriek
of liever de fabrieken van Krupp vormen met het groot
aantal straten, waarin groote woningen voor arbeiders staan,
eene stad op zichzelf. Het terrein van Krupp is dicht bebouwd
met fabrieken, in de nauwe straten, tusschen de zwartge-
rookte muren, liggen gasleidingen en verschillende buizen
omhoog of langs den muur; overal hoort men geklop en
gesis, links en rechts branden groote vuren, die vooral in