Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 93 -
k juicH in zulk een heil, mijn' naam en afkomst waardig;
En gy-r'
„Beminlijk Held, mijn siddring is rechtvaardig,
ïerneemt ze). Ik heb u veel, maar alles niet, ontdekt.
Zie hier ons Vonnis! hoor't, en wat my leed verwekt!
'k Verzweeg dit; 'k wilde 't u, maar kan het niet verbloemen,
O mocht ik 't voor my-zelv' alleen rampzalig noemen!
Maar neen, gy deelt er iu. „Wie ooit uw boeien slaak"
Dus sprak de Wichlares in 't doodren van haar wraak)!
Wie ooit uw' band verbreek', hy heeft mijn' vloek te schroomen.
't Verraad, de moord, rijst op! hy zal dien niet ontkomen.
Ik zie, ik zie de speer zich ploffm in zijn hart!
Hy sterft, de wraak ten prooi, en gy vergaat van smart!"
A-ch! nimmer stond dit lot zoo gruwzaam voor mijne oogen.
Beef, Floris afkomst! beef! en zie mijn hart bewogen!
„Dit, dit ontbrak er nog aan al mgn ongeval!
) Ridder — 'k beef op 't woord hetgeen ik uiten zal.
a, 'k min u; 'k min u, niet als de afkomst van een' Broeder;
Ua een', by wien my 't Moed de plaats bestemt van moeder;
feen! als Verlosser — ach! by 't stormend driftgewoel,
leeft daar de weldaad deel in 't gene ik voor u voel!
^een, 'k min u als den Held, in wiens volkomenheden
lijn ziel zich-zelv verliest, met oordeel, hart, en reden.
5en opslag van uw oog doordrong my met een' gloed,
)ie hier, die in dit hart met Heische dolheid woedt.
Aanbid u, ja nog meert Ik wensch voor u te sterven.
Erken de wraak der Hel. Maar doe my dit verwerven!
reef my mijn' kerker weêr, mijn' boei, en slaverny,
n koom een noodlot voor, dat u verplet door my!"
„,Onnoozle, sprak de Held! ik zoude u hier begeven!
ch! 't noodlot waar te schoon, voor u te mogen sneven!
erdenk mijn' boezem van die lafheid niet. Mevrouw.
zweer — 'k herhaal mijn' eed — ik zweer u eeuwig trouw!
aat andren in hun min eene aardsche vreugd genieten;