Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 91 —
De woedende Achmed ziet zijn hoop te loor gesteld,
'k Word ijlings op zijn last iu ketenen gekneld.
Van oord tot oord vervoerd. Vervoerd uit Palestijne,
Ontfangt my Ueze Wal, waarin ik eindloos kwijne.
En hy, die dag aan dag my pijnigt door zijn' gloed.
Wordt me eindlijk een gedrocht, waarvoor ik afschrik voed.
„De Jaren kruipen voort, 'k zie alles reeds verandren.
De vaan van Saladijn maakt plaats voor nieuwe standren.
De Voedster, die haar lot by mijne ramp betreurt.
Wordt me eindlijk door den dood van uit mijn* arm gescheurd.
De muren van 't kasteel verouden en vervallen:
De heester wordt een woud op de eerstmaal bloote wallen;
En die in 's levens kracht miju liefde vordren dorst.
Draagt thans een' zilvren baard, die afhangt op zijn borst.
Dees, deze Alize-zelv, hier met my opgetogen.
Die met my de eigen borst als Zuster heeft gezogen.
Verloor den bloessem van heur frisheid. Ik-alleen
Behou mijn vijftien jaar, in spijt van mijn geween,
En zie dezelfde lok my 't gladde voorhoofd hullen.
Vergeefs wenschte ik den dood, ik moest den vloek vervullen.
„Zie daar mijn lot geschetst. Maar gy, beminlijk Held!
Gy, Hollöndsch Graaf, mijn bloed, gelijk my alles meldt!
Wie zijt gy? Ach! met my uit d' eigen schoot gesproten,
Wien danke ik mijn ontslag van mijne stamgenooten?
Een' Zoon van Eloris Zoon? — Want uw zoo prille jeugd
Toont my geen' Broeder aan in dees uw heldendeugd."
De Krijgsheld schijnt zich-zelv' als van een' droom bevangen.
Hy ziet de schoone, en zucht. Die teedre waas der wangen;
De schuchtre rozenblos, haar zwevende om den mond;
Dat voorhoofd, nog omwolkt van 's levens morgenstond;
Die boezem, die zich vormt, en, als beschaamd te zwellen.
Geen volle jeugd vertoont, maar nog schijnt voor te spellen;
pit al^ weêr8j)rokcn door heur vrije taal, verbaast^