Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 90 —
En, wil uw trotsche ziel zich niet vermurwen laten,
Maar haten die u mint, gy zult hem dulbeld haten.
Die haat uw foltring zijn, en ieder oogenblik
Uw borst op Aohmeds naam doen ijzen van den schrik.
Ik zie de Legervaan die eens uw boei moet slaken.
Ik zie haar door de lucht op gindsche wolk genaken:
Marr neen, de macht der Hel, vereenigd in mijn macht,
Weerstaat en houdt haar op tot aan een nieuw geslacht.
Uw Vader zal vergeefs zijn benden herwaart voeren,
'k Zal tegen hem de macht van lucht en zee beroeren.
Gy zült vergeten zijn, verloren voor *t Heelal,
Tot dat de Kruisvaan heersche op Damiates wal.
Dan zwichte ik, maar niet eer. Ach! mocht ik dit beletten!
Ach! mocht ik met het kruis u 't haatlijk hoofd verpletten!
De redding die u 't lot bestemd heeft, wederslaan.
En in den kerker u wanhopig doeu vergaan 1
Maar neen, gy triomfeert, dat licht zal voor u dagen.
Dit kan ik, dit alleen, zijn aanbraak doen vertragen.
En rekken heel uw lot van uit zijn tijdgewricht:
Zoo blijve uw leven staan, tot dat die morgen liehtM
„Ik beefde, en zag de zaal van dikken damp doordrougeu.
Mijn oog verduisterde, gewelf en muren sprongen.
En toonden my 't azuur des hemels, hel van straal.
Een dondrend krijgsrumoer, geklak van rammelend staal
Vervult my de ooren: *t Bloed vliet ruischend voor mijn voeten;
De piek en sabel zwicht voor Friesche Legerkloeten;
De Leeuwbanier verschijnt, en floddert in 't verschiet!
'k Zie alles wat mijn oog dit heden wederziet.
„En ach! wat was 't gevolg van *t geen haar vloek my dreigde!
'k Gevoel dat vuur van haat, waartoe zy 't hart my neigde.
1) Gewoonlijk aanbreken, doch even als afbraak, in-
br^iak enz; gevormd.